rok 2015

 

Metryka

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok
Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i przekazania uprawnień Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Przyłęku
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 stycznia 2015 r. sprawie: przeznaczenia do sprzedaży na złom hydroforu nr fabryczny 031 stanowiącej własność Gminy Przyłęk
Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą
Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez osoby zatrudnione na stanowisku urzędniczym i kierowniczym stanowisku urzędniczym
Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ
Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 kwietnia 2015 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży na złom samochodu stanowiącego własność Urzędu Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Przyłęk, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą
Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany panu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu
Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury brakowania formularzy do wydawania dowodów osobistych
Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2015-2025
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863)
Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie: ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadnianiu upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Przyłęk
Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienie Pani Renaty Jasik pracownika GOPS w Przyłęku do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 r.
Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 września 2015 r. w sprawie określenia sposobu postępowania pracowników w Urzędzie Gminy przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 września 2015 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 04 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 04 września 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 07 września 2015 r. w sprawie odwołania zakazu dotyczącego poboru wody z wodociągów gminnych
Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 09 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 września 2015 r. w sprawie podziału wydatków i kosztów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 października 2015 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 09 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 09 października 2015 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu
Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 09 października 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu
Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 09 października 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu
Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 09 października 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu
Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 09 października 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu
Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 09 października 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu
Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 03 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Przyłęk na 2016 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015.
Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015.
Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie zakupionego w ramach projektu pt. ,,Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk” wyposażenia i pomocy dydaktycznych Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie
Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie zakupionego w ramach projektu pt. ,,Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk” wyposażenia i pomocy dydaktycznych Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą
Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie zakupionego w ramach projektu pt. ,,Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk” wyposażenia i pomocy dydaktycznych Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie
Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie zakupionego w ramach projektu pt. ,,Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk” wyposażenia i pomocy dydaktycznych Publicznej Szkole Podstawowej w Mszadli Starej
Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego prace przygotowujące Urząd Gminy do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania
Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 117/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 118/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 119/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 121/2015 Wójta Gminy w Przyłęku z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2015
Zarządzenie Nr 122/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie porównania ewidencji księgowej nieruchomości z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości
Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Przyłęku

Zarządzenia dostępne w Urzędzie Gminy Przyłęk

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-10 08:59:32 | Data modyfikacji: 2016-03-31 08:34:19.
Data wprowadzenia: 2016-02-10 08:59:32
Data modyfikacji: 2016-03-31 08:34:19
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk