rok 2016

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta
Gminy Przyłęk w 2016 r. 
 Informacja o petycjach - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-19 09:35:07.
Petycja nr 2 
  1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy: 25.11.2016 r.
  2. Forma złożenia petycji: pisemna
  3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  4. Informacja o przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin załatwienia: Petycja została zaewidencjonowana w rejestrze petycji Urzędu Gminy, ponieważ nie spełnia wymogów art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2016 r. o petycjach. Na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy - pozostawia się bez ropzpatrzenia.
  5. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia: bez odpowiedzi

Treść petycji - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:14:43 | Data modyfikacji: 2016-12-01 13:12:33.
Petycja nr 1 
  1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy: 11.01.2016 r.
  2. Forma złożenia petycji: pisemna
  3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  4. Informacja o przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin załatwienia: 11.01.2016 r. Wójt podjął decyzję o rozpatrzeniu petycji, petycję przekazał Sekretarzowi do zaewidencjonowania w rejestrze petycji.
  5. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia: 12 stycznia 2016 r.

Treść petycji - plik pdf

Treść odpowiedzi - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-17 14:17:05 | Data modyfikacji: 2016-02-25 11:26:21.
Data wprowadzenia: 2016-02-17 14:17:05
Data modyfikacji: 2016-02-25 11:26:21
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk