rok 2016

 

Metryka

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Przyłęku
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej
Zarządzenie Nr 8/ 2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z petycjami składanymi do Urzędu Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 11/ 2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 11A/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Przyłęk na rok szkolny 2016/2017
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 12A/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta gminy Przyłęk z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy Przyłęk na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych
Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawki za przejazd autobusu
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zastępstwa Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2016 w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji do Spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016-2025
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 09 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 09 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016-2025
Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełnienia ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego inwestycji na terenie gminy pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okrężnica”
Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 90/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 października 2016 r. w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej Gminy Przyłęk położonej w Grabowie nad Wisłą Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku
Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przedstawienia projektu Uchwały budżetowej Gminy Przyłęk na 2017 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025
Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy w drodze spisu z natury
Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej Urzędu Gminy
Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na złom zbiornika stalowego wody uzdatnionej z terenu Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Załazy
Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Przyłęk ni jej jednostkach organizacyjnych
Zarządzenie Nr 104/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej w gminie Przyłęk
Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 108/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 109/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 111/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 113/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2016
Zarządzenie Nr 114/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2016
Zarządzenie Nr 116/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek budżetowych

Zarządzenia dostępne w Urzędzie Gminy Przyłęk

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-14 08:49:21 | Data modyfikacji: 2018-08-30 12:20:48.
Data wprowadzenia: 2016-09-14 08:49:21
Data modyfikacji: 2018-08-30 12:20:48
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk