rok 2017

Uchwała Nr Ra.350.2016  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025.

 Uchwała Nr Ra.350.2016 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-28 09:46:38.
Uchwała Nr Ra.351.2016  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.

 Uchwała Nr Ra.351.2016 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-28 09:50:41.
Uchwała Nr Ra.57.2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Przyłęk planowanego w uchwale buidżetowej na rok 2017 deficytu

 Uchwała Nr Ra.57.2017 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-10 13:56:18 | Data modyfikacji: 2017-02-10 14:04:03.
Uchwała Nr Ra.58.2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Przyłęk kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

 Uchwała Nr Ra.58.2017 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-10 14:03:48.
Sprawozdanie o stanie zobowiązań  

wg stanu na koniec I kwartału 2017 r.

 Sprawozdanie o stanie zobowiązań - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-27 12:34:05 | Data modyfikacji: 2017-04-27 13:01:57.
Sprawozdanie o nadwyżkach 

wg stanu na koniec I kwartału 2017 r.

 Sprawozdanie o nadwyżkach - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-27 12:34:39 | Data modyfikacji: 2017-04-27 13:34:59.
Zarządzenie nr 14/2017 

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ


Zarządzenie nr 14/2017 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-08 09:10:21 | Data modyfikacji: 2017-05-08 09:14:47.
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 

wg stanu na koniec II kwartału 2017 r.

 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-03 13:33:34.
Sprawozdanie o stanie zobowiązań 

wg stanu na koniec II kwartału 2017 r.

 Sprawozdanie o stanie zobowiązań - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-03 13:35:35 | Data modyfikacji: 2017-08-03 13:36:54.
Uchwała Nr Ra.334.2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przyłęk Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2017, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury oraz SP ZOZ

 Uchwała Nr Ra.334.2017 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-04 13:02:43 | Data modyfikacji: 2017-09-04 13:55:11.
Zarządzenie 51/2017 

Wójt Gminy Przyłęk w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku


Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-21 12:09:26 | Data modyfikacji: 2017-09-21 12:13:50.
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 

wg stanu na koniec III kwartału 2017 r.

 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-30 08:36:46.
Sprawozdanie o stanie zobowiązań 

wg stanu na koniec III kwartału 2017 r.

 Sprawozdanie o stanie zobowiązań - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-30 08:37:59.
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-08 12:05:31.
Sprawozdanie o stanie zobowiązań 

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r.

 Sprawozdanie o stanie zobowiązań - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-08 12:19:38.
Sprawozdanie o stanie należności 

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r.

 Sprawozdanie o stanie należności

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-08 12:21:09 | Data modyfikacji: 2018-03-08 12:21:59.
Data wprowadzenia: 2018-03-08 12:21:09
Data modyfikacji: 2018-03-08 12:21:59
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk