rok 2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Przyłęk, dnia 17.10.2017 r.


Dotyczy: Budowa ogrodzenia strażnicy OSP w Mszadli Nowej

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-17 20:45:43.
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych 

Przyłęk, dnia 6.10.2017 r.


Dotyczy: Budowa ogrodzenia strażnicy OSP w Mszadli Nowej

 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-06 19:51:30.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Przyłęk, dnia 14.09.2017 r.


Dotyczy: Budowa ogrodzenia strażnicy OSP w Mszadli Nowej

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-14 15:31:07.
Zawiadomienie o wyborze oferty 

Przyłęk, dnia 5.09.2017 r.


Dotyczy: Przebudowa mostu w miejscowości Mszadla Nowa

 Zawiadomienie o wyborze oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-05 10:20:00.
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych 

Przyłęk, dnia 1.09.2017 r.


Dotyczy: Budowa ogrodzenia strażnicy OSP w Mszadli Nowej

Zapytanie ofertowe - plik pdf

Projekt - plik rar

Przedmiar robót - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-01 20:26:06.
Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego 

Przyłęk, dnia 22.08.2017 r.


Dotyczy: Przebudowa mostu w miejscowości Mszadla Nowa

 Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-22 21:45:20 | Data modyfikacji: 2017-08-22 21:46:16.
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych 

Przyłęk, dnia 10.08.2017 r.


Dotyczy: Przebudowa mostu w miejscowości Mszadla Nowa

Zapytanie ofertowe - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Uproszczona dokumentacja techniczna - plik pdf

Mapa lokalizacji mostu w skali 1:25000 - plik jpg

Widok ogólny mostu - plik jpg

Schemat mostu w widoku bocznym - plik jpg

Widok z góry - plik jpg

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-10 15:42:10 | Data modyfikacji: 2017-08-10 22:29:32.
Zawiadomienie o wyborze oferty 

Przyłęk, dnia 14.04.2017 r.


Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Przyłęku”

 Zawiadomienie o wyborze oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-14 12:38:14 | Data modyfikacji: 2017-04-14 12:39:21.
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych
 

Przyłęk, dnia 06.03.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk
Przyłęk 30 a
26-704 Przyłęk
Tel./fax. 48 677 30 06
e-mail: zozprzylek.pl
NIP: 8111525632
REGON: 670905854 – 00020

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Przyłęku

Zapytanie ofertowe - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Przedmiar - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-29 11:40:21.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Przyłęk, dnia 24.03.2017 r.


Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Przyłęku”

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-27 08:43:47.
Zawiadomienie o wyborze oferty 

Przyłęk, dnia 22.03.2017


DotyczY: Przedstawienie ceny na kupno od Gminy Przyłęk autobusu z przeznaczeniem na złom

 Zawiadomienie o wyborze oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-22 12:43:26.
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych 

Przyłęk, dnia 06.03.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk
Przyłęk 30 a
26-704 Przyłęk
Tel./fax. 48 677 30 06
e-mail: zozprzylek.pl
NIP: 8111525632
REGON: 670905854 – 00020

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Przyłęku

Zapytanie ofertowe - plik pdf

Obmiar - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-08 12:37:12 | Data modyfikacji: 2017-03-08 12:39:14.
Zapytanie ofertowe 

o przedstawienie ceny na kupno od Gminy Przyłęk autobusu z przeznaczeniem na złom

 Zapytanie ofertowe - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-01 12:43:16.
Zawiadomienie o wyborze ofert 

Przyłęk, dnia 02.02.2017.


Dotyczy: Odbiór, transport i utylizacja odpadów azbestowych z terenu gminy Przyłęk

 Zawiadomienie o wyborze ofert - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-02 13:15:39 | Data modyfikacji: 2017-02-02 13:17:18.
Zapytanie ofertowe 

Przyłęk, dnia 16.01.2017 r.


Dotyczy: Odbiór, transport i utylizacja odpadów azbestowych z terenu gminy Przyłęk

 Zapytanie ofertowe - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-17 08:36:13.
Data wprowadzenia: 2017-01-17 08:36:13
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk