rok 2017

Uchwała Nr 133/XXII/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2017 - 2025

 Uchwała Nr 133/XXII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:36:49.
Uchwała Nr 134/XXII/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

 Uchwała Nr 134/XXII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:38:28.
Uchwała Nr 135/XXII/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 135/XXII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:40:26.
Uchwała Nr 136/XXIII/17  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 Uchwała Nr 136/XXIII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-06 14:03:04.
Uchwała Nr 137/XXIII/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przyłęk na 2017 rok

 Uchwała Nr 137/XXIII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-06 14:06:23 | Data modyfikacji: 2017-03-06 14:09:38.
Uchwała Nr 138/XXIII/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Przyłęk na 2017 rok

 Uchwała Nr 138/XXIII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-06 14:08:53 | Data modyfikacji: 2017-03-06 14:10:02.
Uchwała Nr 139/XXIII/17  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "dziedzictwo i Rozwój" w Zwoleniu

 Uchwała Nr 139/XXIII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-06 14:13:03.
Uchwała Nr 140/XXIII/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosownia sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 Uchwała Nr 140/XXIII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-09 09:22:06.
Uchwała Nr 141/XXIII/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2017 - 2025

 Uchwała Nr 141/XXIII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-09 09:24:12.
Uchwała Nr 142/XXIII/17  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

 Uchwała Nr 142/XXIII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-09 09:26:12.
Uchwała Nr 143/XXIV/17  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2017 r.

 Uchwała Nr 143/XXIV/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:45:08.
Uchwała Nr 144/XXIV/17  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłek na 2017 r.

 Uchwała Nr 144/XXIV/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:48:08.
Uchwała Nr 145/XXIV/17  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 145/XXIV/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:50:09 | Data modyfikacji: 2017-10-25 08:40:14.
Uchwała Nr 146/XXIV/17  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

 Uchwała Nr 146/XXIV/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-12 09:43:18 | Data modyfikacji: 2017-04-12 09:46:26.
Uchwała Nr 147/XXIV/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej

 Uchwała Nr 147/XXIV/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-12 08:52:40 | Data modyfikacji: 2017-04-12 09:41:57.
Uchwała Nr 148/XXV/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk za rok 2016

 Uchwała Nr 148/XXV/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-24 11:23:00.
Uchwała Nr 149/XXV/17  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2016

 Uchwała Nr 149/XXV/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-24 11:26:50.
Uchwała Nr 150/XXV/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 r. i sprawozdania finansowego

 Uchwała Nr 150/XXV/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-24 11:29:41.
Uchwała Nr 151/XXV/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

 Uchwała Nr 151/XXV/17

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-24 11:32:20.
Uchwała Nr 152/XXV/17  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przyłęk na lata 2017 - 2022


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 152/XXV/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-24 11:37:32 | Data modyfikacji: 2017-06-08 11:19:11.
Uchwała Nr 153/XXV/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2017 - 2025

 Uchwała Nr 153/XXV/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-24 11:39:37.
Uchwała Nr 154/XXV/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

 Uchwała Nr 154/XXV/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-24 11:41:39.
Uchwała Nr 155/XXV/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przyłęk na lata 2016 - 2023

 Uchwała Nr 155/XXV/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-24 11:57:47.
Uchwała Nr 156/XXV/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiay uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 156/XXV/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-24 12:02:02 | Data modyfikacji: 2017-06-05 08:50:34.
Uchwała Nr 157/XXV/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiay uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 157/XXV/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-24 12:08:16 | Data modyfikacji: 2017-06-05 08:48:03.
Uchwała Nr 158/XXVI/17  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 158/XXVI/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-13 14:09:33.
Uchwała Nr 159/XXVI/17  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2017 - 2025

 Uchwała Nr 159/XXVI/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-13 14:11:38.
Uchwała Nr 160/XXVI/17  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

 Uchwała Nr 160/XXVI/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-13 14:15:20.
Uchwała Nr 161/XXVII/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowe

 Uchwała Nr 161/XXVII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-31 13:16:22.
Uchwała Nr 162/XXVII/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

 Uchwała Nr 162/XXVII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-03 13:48:21.
Uchwała Nr 163/XXVIII/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu

 Uchwała Nr 163/XXVIII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-13 08:58:09 | Data modyfikacji: 2017-09-13 09:01:47.
Uchwała Nr 164/XXVIII/17  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

 Uchwała Nr 164/XXVIII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-13 09:00:35.
Uchwała Nr 165/XXIX/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

 Uchwała Nr 165/XXIX/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-05 08:39:30 | Data modyfikacji: 2017-11-06 13:06:11.
Uchwała Nr 166/XXX/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

 Uchwała Nr 166/XXX/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-06 12:49:29 | Data modyfikacji: 2017-11-09 11:28:07.
Uchwała Nr 167/XXX/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 167/XXX/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:08:28 | Data modyfikacji: 2017-12-04 18:47:41.
Uchwała Nr 168/XXX/17  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej szescioletniej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka "Brzozy" w Łaguszowie w ośmioletnią szkołę podstawową


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 168/XXX/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-29 11:05:13 | Data modyfikacji: 2017-12-04 18:46:12.
Uchwała Nr 169/XXX/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej szescioletniej Szkoły Podstawowej im. Heleny Długoszewskiej w Babinie w ośmioletnią szkołę podstawową


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 169/XXX/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-29 11:13:50 | Data modyfikacji: 2017-12-04 18:45:12.
Uchwała Nr 170/XXX/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej szescioletniej Szkoły Podstawowej im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą w ośmioletnią szkołę podstawową


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 170/XXX/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-29 11:18:45 | Data modyfikacji: 2017-12-04 18:44:30.
Uchwała Nr 171/XXX/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej szescioletniej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej w ośmioletnią szkołę podstawową


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 171/XXX/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-29 11:24:07 | Data modyfikacji: 2017-12-04 18:43:54.
Uchwała Nr 172/XXX/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od srodków transportowych


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 172/XXX/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:28:14 | Data modyfikacji: 2017-12-04 18:46:53.
Uchwała Nr 173/XXX/17  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 173/XXX/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:31:13 | Data modyfikacji: 2017-11-29 21:58:42.
Uchwała Nr 174/XXX/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 174/XXX/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:46:40 | Data modyfikacji: 2017-12-04 18:41:23.
Uchwała Nr 175/XXX/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 175/XXX/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:48:44 | Data modyfikacji: 2017-12-04 18:42:34.
Uchwała Nr 176/XXX/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2017 - 2025

 Uchwała Nr 176/XXX/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:51:40.
Uchwała Nr 177/XXX/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

 Uchwała Nr 177/XXX/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:54:18 | Data modyfikacji: 2017-11-06 13:55:06.
Uchwała Nr 178/XXXI/2017 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 - 2025


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 178/XXXI/2017 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-20 19:37:40 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:35:11.
Uchwała Budżetowa na rok 2018 

Rady Gminy Przyłęk Nr 179/XXXI/17 z dnia 15 grudnia 2017 r.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Budżetowa na rok 2018 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-20 19:45:45 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:38:38.
Uchwała Nr 180/XXXI/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2017 rok

 Uchwała Nr 180/XXXI/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-20 20:01:26.
Uchwała Nr 181/XXXI/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2017 - 2025

 Uchwała Nr 181/XXXI/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-20 20:04:36.
Uchwała Nr 182/XXXI/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

 Uchwała Nr 182/XXXI/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-20 20:07:32.
Uchwała Nr 183/XXXI/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 183/XXXI/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-20 20:15:37 | Data modyfikacji: 2017-12-20 20:23:48.
Uchwała Nr 184/XXXII/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłek na 2018 r.

 Uchwała Nr 184/XXXII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-02 09:24:26.
Uchwała Nr 185/XXXII/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2017 - 2025

 Uchwała Nr 185/XXXII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:05:11 | Data modyfikacji: 2018-01-03 10:06:51.
Uchwała Nr 186/XXXII/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

 Uchwała Nr 186/XXXII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:09:49 | Data modyfikacji: 2018-01-03 10:19:51.
Uchwała Nr 187/XXXII/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2021

 Uchwała Nr 187/XXXII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-02 09:28:23 | Data modyfikacji: 2018-01-03 10:14:18.
Uchwała Nr 188/XXXII/17  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2021 dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 Uchwała Nr 188/XXXII/17 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-02 09:35:04 | Data modyfikacji: 2018-01-03 10:14:29.
Data wprowadzenia: 2018-01-02 09:35:04
Data modyfikacji: 2018-01-03 10:14:29
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk