rok 2018

Uchwała Nr Ra.13.2018 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Przyłęk planowanego w uchwale buidżetowej na rok 2018 deficytu

 Uchwała Nr Ra.13.2018 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:52:19.
Uchwała Nr Ra.14.2018 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Przyłęk kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

 Uchwała Nr Ra.14.2018 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:59:21.
Zarzadzenie Nr 22/2018 

Wójta Gminy Pzyłęk z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ


Zarządzenie nr 22/2018 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-10 09:06:05 | Data modyfikacji: 2018-05-10 09:08:21.
Zarządzenie Nr 63/2018 

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji
kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.

 Zarządzenie Nr 63/2018 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-14 19:55:19.
Bilans 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 r. - plik pdf

Bilans na dzień 31.12.2018 r. - plik pdf

Rachunek zysków i strat - plik pdf

Dodatkowe informacje i wyjasnienia - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:43:21 | Data modyfikacji: 2019-04-12 14:48:54.
Bilans Gminy Przyłęk 

Bilans jednostki budżetowej - plik pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - plik pdf

Rachunek zysków i strat - plik pdf

Informacja dodatkowa - plik pdf

Tabele - plik pdf

Bilans z wykonania jednostki - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-10 20:26:58 | Data modyfikacji: 2019-05-10 20:49:30.
Bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 
 Bilans GBP - plik zip

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-10 20:49:09 | Data modyfikacji: 2019-05-10 20:56:14.
Bilans jednostki budżetowej - Urząd Gminy
Przyłęk 
 Bilans jednostki budżetowej - Urząd Gminy Przyłęk - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-13 12:39:41 | Data modyfikacji: 2019-05-13 12:41:52.
Bilans jednostki budżetowej - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Przyłęku 
 Bilans jednostki budżetowej - GOPS w Przyłęku - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-13 13:04:25 | Data modyfikacji: 2019-05-13 13:08:05.
Bilans jednostki budżetowej - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Babinie 

Bilans jednostki budżetowej - PSP w Babinie - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-13 13:23:33.
Bilans jednostki budżetowej - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Grabowie nad Wisłą 

Bilans jednostki budżetowej - PSP w Grabowie nad Wisłą - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-13 13:51:25.
Bilans jednostki budżetowej - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Łaguszowie 

Bilans jednostki budżetowej - PSP w Łaguszowie - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-13 14:02:23.
Bilans jednostki budżetowej - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Mszadli Starej 

Bilans jednostki budżetowej - PSP w Mszadli Starej - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-13 14:08:57.
Bilans jednostki budżetowej - Publiczne Gimnazjum
w Przyłęku 

Bilans jednostki budżetowej - PG w Przyłęku - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-13 14:19:32.
Bilans jednostki budżetowej - Publiczne Gimnazjum
w Wólce Zamojskiej 

Bilans jednostki budżetowej - PG w Wólce Zamojskiej - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-13 14:31:02.
Data wprowadzenia: 2019-05-13 14:31:02
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk