rok 2018

Uchwała Nr 189/XXXIII/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2018 - 2025

 Uchwała Nr 189/XXXIII/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:58:37.
Uchwała Nr 190/XXXIII/18  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 Uchwała Nr 190/XXXIII/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 10:02:23.
Uchwała Nr 191/XXXIV/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Przyłęk na 2018 rok

 Uchwała Nr 191/XXXIV/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 10:05:31 | Data modyfikacji: 2018-02-13 10:08:23.
Uchwała Nr 192/XXXIV/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Przyłęk na 2018 rok

 Uchwała Nr 192/XXXIV/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 10:07:27.
Uchwała Nr 193/XXXIV/18  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 Uchwała Nr 193/XXXIV/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 10:10:13 | Data modyfikacji: 2018-02-13 10:12:31.
Uchwała Nr 194/XXXV/18 

z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2018 - 2025

 Uchwała Nr 194/XXXV/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-28 09:24:42.
Uchwała Nr 195/XXXV/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 Uchwała Nr 195/XXXV/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-28 09:30:02.
Uchwała Nr 196/XXXVI/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 196/XXXVI/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:34:02 | Data modyfikacji: 2018-04-11 12:56:57.
Uchwała Nr 197/XXXVI/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 Uchwała Nr 197/XXXVI/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:38:02.
Uchwała Nr 198/XXXVI/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr 184/XXXII/17 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2018 rok

 Uchwała Nr 198/XXXVI/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:38:52 | Data modyfikacji: 2018-04-09 13:45:02.
Uchwała Nr 199/XXXVI/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr 175/XXXII/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 199/XXXVI/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:46:05 | Data modyfikacji: 2018-05-10 09:40:07.
Uchwała Nr 200/XXXVI/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przyłęk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w kazdym okręgu


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 200/XXXVI/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-09 14:23:58 | Data modyfikacji: 2018-04-16 09:33:50.
Uchwała Nr 201/XXXVI/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Przyłęk instrumentem płatniczym


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 201/XXXVI/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-09 14:29:27 | Data modyfikacji: 2018-05-10 09:13:47.
Uchwała Nr 202/XXXVI/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 202/XXXVI/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-09 14:32:09 | Data modyfikacji: 2018-04-16 09:35:10.
Uchwała Nr 203/XXXVI/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2018 r."


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 203/XXXVI/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-09 14:35:03 | Data modyfikacji: 2018-05-16 08:27:28.
Uchwała Nr 204/XXXVI/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2018 - 2025

 Uchwała Nr 204/XXXVI/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-09 14:39:02.
Uchwała Nr 205/XXXVI/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 Uchwała Nr 205/XXXVI/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-09 14:41:58 | Data modyfikacji: 2018-04-09 14:43:14.
Uchwała Nr 206/XXXVI/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 206/XXXVI/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-09 14:48:42 | Data modyfikacji: 2018-05-10 09:10:32.
Uchwała Nr 207/XXXVII/18  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk za rok 2017

 Uchwała Nr 207/XXXVII/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-30 12:39:51 | Data modyfikacji: 2018-05-30 13:27:01.
Uchwała Nr 208/XXXVII/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2017

 Uchwała Nr 208/XXXVII/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:29:13.
Uchwała Nr 209/XXXVII/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za  2017 i sprawozdania finansowego

 Uchwała Nr 209/XXXVII/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:32:10.
Uchwała Nr 210/XXXVII/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

 Uchwała Nr 210/XXXVII/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:35:24.
Uchwała Nr 211/XXXVII/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2018 - 2025

 Uchwała Nr 211/XXXVII/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:37:29 | Data modyfikacji: 2018-05-30 14:00:05.
Uchwała Nr 212/XXXVII/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 Uchwała Nr 212/XXXVII/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:02:03 | Data modyfikacji: 2018-05-30 14:05:58.
Uchwała Nr 213/XXXVIII/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 Uchwała Nr 213/XXXVIII/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-20 12:53:40.
Uchwała Nr 214/XXXIX/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 214/XXXIX/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-09 14:03:09 | Data modyfikacji: 2018-07-17 21:32:40.
Uchwała Nr 215/XXXIX/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 215/XXXIX/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-09 14:05:31 | Data modyfikacji: 2018-07-18 10:17:16.
Uchwała Nr 216/XXXIX/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 216/XXXIX/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-09 14:07:59.
Uchwała Nr 217/XXXIX/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu

 Uchwała Nr 217/XXXIX/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-09 14:09:55.
Uchwała Nr 218/XXXIX/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których oranem prowadzacym jest Gmina Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 218/XXXIX/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-09 14:14:45 | Data modyfikacji: 2018-07-17 21:31:42.
Uchwała Nr 219/XXXIX/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 Uchwała Nr 219/XXXIX/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-09 14:17:38.
Uchwała Nr 220/XL/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 Uchwała Nr 220/XL/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-09 16:08:13.
Uchwała Nr 221/XLI/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2018 - 2025

 Uchwała Nr 221/XLI/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-06 14:10:22 | Data modyfikacji: 2018-09-06 14:12:10.
Uchwała Nr 222/XLI/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 Uchwała Nr 222/XLI/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-06 14:13:48.
Uchwała Nr 223/XLI/18  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała Nr 223/XLI/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-06 14:49:54.
Uchwała Nr 224/XLII/18  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Przyłęk


Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.21.2018.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2018 r. Rada Gminy w Przyłęku

 Uchwała Nr 224/XLII/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:19:58 | Data modyfikacji: 2018-11-20 19:48:55.
Uchwała Nr 225/XLII/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 Uchwała Nr 225/XLII/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:27:51.
Uchwała Nr 226/XLIII/18 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku

 Uchwała Nr 226/XLIII/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-25 08:37:43 | Data modyfikacji: 2018-10-25 08:39:56.
Uchwała Nr 227/XLIII/18 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 19 października 2018 r.o zmianie Uchwały Nr 184/XXXII/17 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2018 rok

 Uchwała Nr 227/XLIII/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-25 08:42:59.
Uchwała Nr 228/XLIII/18 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 19 października 2018 r. o zmianie Uchwały Nr 203/XXXVI/18 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomości zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2018 r."

 Uchwała Nr 228/XLIII/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-25 09:23:45.
Uchwała Nr 229/XLIII/18 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2018 - 2025

 Uchwała Nr 229/XLIII/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-25 09:26:56.
Uchwała Nr 230/XLIII/18 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 Uchwała Nr 230/XLIII/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-25 09:29:12.
Uchwała Nr 231/XLIV/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2018 - 2025

 Uchwała Nr 231/XLIV/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-20 18:16:24.
Uchwała Nr 232/XLIV/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 Uchwała Nr 232/XLIV/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-20 18:24:56.
Uchwała Nr 233/XLIV/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na rok 2019

 Uchwała Nr 233/XLIV/18

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-20 18:30:05.
Uchwała Nr 234/XLIV/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 Uchwała Nr 234/XLIV/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-20 18:35:07.
Uchwała Nr 235/XLIV/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019

 Uchwała Nr 235/XLIV/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-20 18:42:19.
Uchwała Nr 236/XLIV/18  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

 Uchwała Nr 236/XLIV/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-20 18:47:12.
Uchwała Nr 1/I/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 1/I/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-22 09:00:54.
Uchwała Nr 2/I/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 2/I/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-22 11:31:11.
Uchwała Nr 3/II/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości

 Uchwała Nr 3/II/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-29 18:31:46.
Uchwała Nr 4/II/18  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 Uchwała Nr 4/II/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-29 18:35:20.
Uchwała Nr 5/II/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozwój" w Zwoleniu

 Uchwała Nr 5/II/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-29 18:40:43.
Uchwała Nr 6/II/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyłęku

 Uchwała Nr 6/II/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-29 18:44:29.
Uchwała Nr 7/II/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyłęku

 Uchwała Nr 7/II/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-29 18:47:17.
Uchwała Nr 8/II/18  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Przyłęku

 Uchwała Nr 8/II/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-29 18:49:43.
Uchwała Nr 9/II/18  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Przyłęku

 Uchwała Nr 9/II/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-29 18:52:12.
Uchwała Nr 10/II/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczo - Oświatowej Rady Gminy w Przyłęku

 Uchwała Nr 10/II/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-29 18:55:19 | Data modyfikacji: 2018-12-13 09:13:34.
Uchwała Nr 11/II/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zasad ustalania, wysokości i wypłaty diet dla radnych

 Uchwała Nr 11/II/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-29 18:58:19.
Uchwała Nr 12/II/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 12/II/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-29 19:07:06 | Data modyfikacji: 2018-11-29 19:08:15.
Uchwała Nr 13/III/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 13/III/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-03 20:53:52 | Data modyfikacji: 2019-01-07 12:33:05.
Uchwała Nr 14/III/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2019 rok

 Uchwała Nr 14/III/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-03 20:56:19.
Uchwała Nr 15/III/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 15/III/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-03 20:59:38 | Data modyfikacji: 2019-02-14 22:15:34.
Uchwała Budżetowa na rok 2019 

Rady Gminy Przyłęk Nr 16/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Budżetowa na rok 2019 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-03 21:01:25 | Data modyfikacji: 2019-02-14 22:17:04.
Uchwała Nr 17/III/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie Uchwały Nr 184/XXXII/17 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2018 rok

 Uchwała Nr 17/III/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-03 21:07:49.
Uchwała Nr 18/III/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości diet dla sołtysów Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 18/III/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-04 09:30:47.
Uchwała Nr 19/III/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2018-2025

 Uchwała Nr 19/III/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-03 21:09:38 | Data modyfikacji: 2019-01-03 21:12:15.
Uchwała Nr 20/III/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 Uchwała Nr 20/III/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-03 21:14:38.
Uchwała Nr 21/III/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

 Uchwała Nr 21/III/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-03 21:17:03.
Uchwała Nr 22/III/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 22/III/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-03 21:19:31 | Data modyfikacji: 2019-01-07 12:33:26.
Uchwała Nr 23/III/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 23/III/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-03 21:21:51 | Data modyfikacji: 2019-01-07 12:33:46.
Uchwała Nr 24/III/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyłęk na lata 2019-2021

 Uchwała Nr 24/III/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-03 21:23:52.
Uchwała Nr 25/III/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 25/III/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-03 21:25:29 | Data modyfikacji: 2019-01-07 12:34:02.
Uchwała Nr 26/III/18 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 26/III/18 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-03 21:28:40 | Data modyfikacji: 2019-01-07 12:34:18.
Data wprowadzenia: 2019-01-03 21:28:40
Data modyfikacji: 2019-01-07 12:34:18
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk