Ochrona danych osobowych

KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
DANYCH 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Przyłęku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 20

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula Informacyjna dot. Przetwarzania Danych Osobowych w Postępowaniu Administracyjnym w Sprawach Załatwianych Milcząco

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 14:41:37.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie
Gminy w Przyłęku 

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:


Pan Bartłomiej Kida


email: bodo.radom@gmail.com

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2018-09-14 07:43:26 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:12:37.
Data wprowadzenia: 2018-09-14 07:43:26
Data modyfikacji: 2020-01-31 09:12:37
Opublikowane przez: Administrator Gmina