Wybory Samorządowe 2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Przyłęku 

z dnia 24 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

 Obwieszczenie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:20:58.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I 

z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego

 Obwieszczenie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-26 22:32:47.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I  

z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

 Obwieszczenie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-26 22:31:07.
Uchwała Nr 7  

Gminnej Komisji Wyborczej w Przyłęku z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

 Uchwała - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-22 12:45:29.
Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów 

Wójta Gminy Przyłęk

 Protokół - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-22 12:43:47.
Protokół z wyborów 

do Rady Gminy w Przyłęku

 Protokół - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-22 12:41:44.
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wyborami samorządowymi w 2018 r.

 Klauzula informacyjna - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-17 20:38:35.
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 
 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-17 20:34:05.
Szkolenia Członków Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie - plik pdf

Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-14 12:12:31.
Informacja 

o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

 Informacja - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-08 09:49:20.
Obieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Przyłęku 

z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Przyłęk zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Obwieszczenie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 23:30:29.
Obieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Przyłęku 

z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Przyłęku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Obwieszczenie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 23:27:20.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Przyłęku 

z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Przyłęku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Obwieszczenie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 20:11:52 | Data modyfikacji: 2018-10-01 20:14:01.
Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej 

z dnia 1 października 2018 r.

 Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 20:08:55.
Uchwała nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej  

z dnia 1 października 2018 r.

 Uchwała nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 20:06:50.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I 

z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Postanowienie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 19:48:08 | Data modyfikacji: 2018-10-01 19:50:18.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I 

z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przyłęk

 Postanowienie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 19:39:45.
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu 

z dnia 24 września 2018 r.

 Informacja - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-26 12:33:34.
Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów na
członków Obwodowych Komisji Wborczych  
 Ogłoszenie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-18 10:21:18.
Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej  

z dnia 12 września 2018 r.

 Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-14 08:42:41 | Data modyfikacji: 2018-09-14 08:45:33.
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Przyłęku 
 Harmonogram dyżurów - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-12 18:34:53 | Data modyfikacji: 2018-09-14 08:27:21.
Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej 

z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Przyłęku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-12 18:32:14 | Data modyfikacji: 2018-09-14 08:46:47.
Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej  

z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Przyłęku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-12 18:29:57 | Data modyfikacji: 2018-09-14 08:46:36.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I 

z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Przyłęku

 Postanowienie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:38:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk 

z dnia 4 września 2018 roku o numerach i granicach obwodów głosowania na terenie Gminy Przyłęk

 Obwieszczenie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-05 08:37:51 | Data modyfikacji: 2018-09-05 08:40:40.
 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-23 09:35:55.
 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń oraz plakatów w wyborach do Samorządu Terytorialnego

 Wykaz miejsc - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-23 08:21:52.
Obwieszczenie Wójta Gminy w Przyłęku z dnia
21.08.2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Przyłęk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu informuję o okręgach wyborczych dla wyboru Rady Gminy w Przyłęku

 Obwieszczenie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-22 13:06:05 | Data modyfikacji: 2018-08-22 13:13:02.
Obwieszczenie Starosty Zwoleńskiego 

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

 Obwieszczenie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:11:59.
 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:09:13.
 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:08:16.
 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-22 11:04:17.
 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-22 10:25:51.
 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-22 10:24:55.
 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-22 10:23:08 | Data modyfikacji: 2018-08-22 10:23:39.
 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-22 10:20:25 | Data modyfikacji: 2018-08-22 10:23:26.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego  

z dnia 29 maja 2018 r.

 Obwieszczenie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-21 07:49:26.
Data wprowadzenia: 2018-06-21 07:49:26
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk