rok 2019

Zarządzenie Nr 86.2019 

Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.

 Zarządzenie Nr 86.2019 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-01-09 20:25:59 | Data modyfikacji: 2020-01-09 20:47:45.
Zarządzenie Nr 22.2019 

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

 Zarządzenie Nr 22.2019 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-01-09 20:21:40 | Data modyfikacji: 2020-01-09 20:46:15.
Uchwała Nr Ra.393.2019 
 Uchwała Nr Ra.393.2019 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-01-09 20:17:44 | Data modyfikacji: 2020-01-09 20:41:05.
Uchwała Nr Ra.392.2019 

Uchwała Nr Ra.392.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025

 Uchwała Nr Ra.392.2019 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-01-09 20:15:59 | Data modyfikacji: 2020-01-09 20:31:32.
Uchwała Nr Ra.277.2019 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ra.277.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r w sprawie opinii o przedłożonej Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ i instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

 Uchwała Nr Ra.277.2019 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-09-09 20:05:17 | Data modyfikacji: 2019-09-09 20:07:37.
Informacja o umorzeniach należności budżetowych
za I kwartał 2019 r. 
 Informacja - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:29:42.
Sprawozdanie o nadwyżkach 

wg stanu na koniec I kwartału 2019 r.

 Sprawozdanie o nadwyżkach - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:27:08.
Uchwała Nr Ra.135.2019  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018

 Uchwała Nr Ra.135.2019 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:54:29.
Uchwała Nr Ra.47.2019 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy Przyłęk w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2025

 Uchwała Nr Ra.47.2019 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:22:56 | Data modyfikacji: 2019-05-13 11:50:21.
Uchwała Nr Ra.453.2018  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie UchwałyBudżetowej na rok 2019

 Uchwała Nr Ra.453.2018 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-17 11:49:37 | Data modyfikacji: 2018-12-17 12:00:53.
Uchwała Nr Ra.452.2018 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025

 Uchwała Nr Ra.452.2018 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2018-12-17 11:43:53 | Data modyfikacji: 2019-09-09 20:07:57.
Data wprowadzenia: 2018-12-17 11:43:53
Data modyfikacji: 2019-09-09 20:07:57
Opublikowane przez: Administrator Gmina