rok 2019

Zawiadomienie o Wyborze Oferty 

GBO-ZO-271.04.2019


 Dotyczy: sprawowania usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym „Odnawialne Źródła Energii szansą poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy Przyłęk” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.


 

 Zawiadomienie o Wyborze Oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-10-01 19:59:23.
Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania 

GBO-ZO-271.03.2019


 Dotyczy: „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Łaguszów, gmina Przyłęk”


 

 Zawiadomienie o Unieważnieiu Postępowania - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-09-27 20:16:22.
Zawiadomienie o Unieważnieniu postępowania 

GBO-ZO-271.02.2019


 Dotyczy: „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą, gmina Przyłęk”


 

 Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-09-27 20:13:14 | Data modyfikacji: 2019-09-27 20:18:56.
Zapytanie Ofertowe 

GBO-ZO-271.04.2019


Zapytanie ofertowe dotyczące: sprawowania usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym „Odnawialne Źródła Energii szansą poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy Przyłęk” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

Zapytanie Ofertowe - plik pdf

Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowy - plik doc

Formularz Ofertowy - plik doc

Wzór Umowy - plik doc

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-09-23 19:01:56 | Data modyfikacji: 2019-09-23 19:11:04.
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych 

GBO-ZO-271.03.2019

Dotyczy: "Wykonanie bezpieczniej nawierzchni na placu zabaw przy
Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Łaguszów, gmina Przyłęk"

Zapytanie Ofertowe - plik pdf

Opis Przedmiotu Zamówienia - plik zip

Wzór Umowy - plik zip

Formularz Ofertowy - plik doc

Oświadczenie Oferenta - plik doc

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-09-16 19:19:44 | Data modyfikacji: 2019-09-16 19:29:52.
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych 

GBO-ZO-271.02.2019

Dotyczy: "Wykonanie bezpieczniej nawierzchni na placu zabaw przy
Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Grabów nad Wisłą, gmina
Przyłęk"

Zapytanie Ofertowe - plik pdf

Opis Przedmiotu Zamówienia - plik zip

Formularz Ofertowy - plik doc

Wzór Umowy - plik zip

Oświadczenie - plik doc

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-09-16 18:59:26 | Data modyfikacji: 2019-09-16 19:14:30.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
ofertowego 

GBO-ZO-271.01.2019


Dotyczy: Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wytyczeniu pasa drogowego drogi gminnej nr 450327W Zamość Stary – Stefanów, w obrębie geodezyjnym Zamość Stary.


 

 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytanie ofertowego na wykonanie usług geodezyjnych - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-08-28 20:32:07.
Zapytanie ofertowe na wykonanie usług
geodezyjnych 

GBO-ZO-271.01.2019


Dotyczy: Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wytyczeniu pasa drogowego drogi gminnej nr 450327W Zamość Stary – Stefanów, w obrębie geodezyjnym Zamość Stary.

Zapytanie Ofertowe na Wykonanie Usług Geodezyjnych - plik pdf

Załącznik nr 1: Formularz Ofertowy - plik doc

Załącznik nr 2: Projekt Umowy - plik doc

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-08-05 15:54:41 | Data modyfikacji: 2019-08-05 16:00:51.
Zapytanie ofertowe 

Dotyczy: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Baryczka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 717 z nieruchomością przyległą oznaczoną jako działki nr 716.

 Zapytnie ofertowe - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-24 13:28:18.
Data wprowadzenia: 2019-04-24 13:28:18
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk