rok 2019

 
 
Metryka

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 02.01.2019 r w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 02.01.2019 r w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 02.01.2019 r w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 14.01.2019 r w sprawie ustalenia planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2019.

Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 16.01.2019 r w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 16.01.2019 r w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 28.01.2019 r w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 28.01.2019 r w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 11.02.2019 r w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 14.02.2019 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 14.02.2019 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 19.02.2019 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 13/2021 z dnia 21.02.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie.

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 28.02.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 28.02.2019 w sprawie planu finansowego dochodów Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 05.03.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny Długoszewskiej w Babinie.

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 03.03.2019 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Przyłęku Instrukcji dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych.

Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 08.03.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 14.03.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie.

Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 26.03.2019 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury
i SP ZOZ.

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 26.03.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 27.03.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu
dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny Długoszewskiej w Babinie.

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 29.03.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie.

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 29.03.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 01.04.2019 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 10.04.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny Długoszewskiej  w Babinie.

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 11.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie 30/2019 z dnia 11.04.2019 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku
na rok 2019.

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 12.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 15.04.2019 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2021.

Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 15.04.2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
i prowadzenia postępowania.

Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 15.04.2019 w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 24.04.2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 26.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 26.04.2019  w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Przyłęk.

Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 26.04.2019 w sprawie ustalenia zakresu czynności dla Zastępcy Wójta Gminy Przyłęk.

Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 29.04.2019 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 29.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 08.05.2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na złom samochodów stanowiących własność Urzędu Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 08.05.2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie.

Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 08.05.2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny Długoszewskiej w Babinie.

Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 08.05.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 13.05.2019 w sprawie powołania obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Przyłęk w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 15.05.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 15.05.2019 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku
na rok 2019.

Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 16.05.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 21.05.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 23.05.2019 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu.

Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 23.05.2019 w sprawie ustanowienia regulaminu oraz określenia wzorów dokumentów związanych
z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Przyłęk.

Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 23.05.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 23.05.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 23.05.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 24.05.2019 w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia oraz Andrzejów (Borowiec).

Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 25.05.2019 w sprawie wprowadzenia alarmowego powodziowego
na terenie Gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia oraz Andrzejów (Borowiec).

Zarządzenie nr 57/2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ofertowego samochodu marki DAEWOO Nubira.

Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 28.05.2019 w sprawie  zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 28.05.2019 w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 29.05.2019 w sprawie odwołania stanu alarmowego przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia oraz Andrzejów (Borowiec).

Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 30.05.2019 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przyłęk za rok 2018 r.

Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 31.05.2019 w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia oraz Andrzejów (Borowiec).

Zarządzenie nr 63/2019 z dnia 31.05.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 64/2019 z dnia 31.05.2019 w sprawie zmiany planu finansowego dochodówi wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 65/2019 z dnia 11.06.2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego samochodu osobowego marki DAEWOO Nubira.

Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 12.06.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 12.06.2019 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 68/2019 z dnia 14.06.2019 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej, wygaszeniem Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej oraz przekształceniem Publicznego Gimnazjum w Przyłęku.

Zarządzenie nr 69/2019 z dnia 14.06.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 70/2019 z dnia 14.06.2019 w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku  na rok 2019.

Zarządzenie nr 71/2019 z dnia 25.06.2019 w sprawie powołania doraźnej gminnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na „Dowóz i odwóz około 450 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Przyłęk w roku szkolnym 2019/2020”

Zarządzenie nr 72/2019 z dnia 25.06.2019 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku
na rok 2019.

Zarządzenie nr 73/2019 z dnia 27.06.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 27.06.2019 w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 75/2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2019-2015.

Zarządzenie nr 76/2019 z dnia 01.07.2019 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji.

Zarządzenie nr 77/2019 z dnia 01.07.2019  w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji.

Zarządzenie nr 78/2019 z dnia 05.07.2019 w sprawie powołania stałej komisji do spraw odbioru inwestycji na terenie gminy.

Zarządzenie nr 79/2019 z dnia 05.07.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 80/2019 z dnia 15.07.2019 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 81/2019 z dnia 23.07.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 26.07.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 83/2019 z dnia 26.07.2019 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 84/2019 z dnia 29.07.2019 w sprawie powołania w drodze konkursu Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk.

Zarządzenie nr 85/2019 z dnia 09.08.2019 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw odbioru inwestycji „Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego”.

Zarządzenie nr 85A/2019 z dnia 12.08.2019 r. w sprawie powołania stałej gminnej komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 86/2019 z dnia 20.08.2019  r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 r.

Zarządzenie nr 86A/2019 z dnia 23.08.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania doraźnej komisji do spraw odbioru inwestycji „Przybudowa budynku Publicznego Gimnazjum
w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego”.

Zarządzenie nr 87/2019 z dnia 26.08.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 88/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 89/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 92/2019 z dnia 06.09.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 93/2019 z dnia 10.09.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 94/2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 95/2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku
na rok 2019.

Zarządzenie nr 96/2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Przyłęk.

Zarządzenie nr 97/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 98/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku
na rok 2019.

Zarządzenie nr 99/2019 z dnia 27.09.2019 r. w sprawie powołania stałej komisji do odbioru inwestycji na terenie Gminy Przyłęk.

Zarządzenie nr 100/2019 z dnia 27.09.2019 r. w sprawie zmiany składu powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Przyłęk.

Zarządzenie nr 101/2019 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie powołania obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie gminy Przyłęk w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie nr 102/2019 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 103/2019 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku
na rok 2019.

Zarządzenie nr 104/2019 z dnia 09.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Zarządzenie nr 105/2019 z dnia 09.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 106/2019 z dnia 09.10.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 107/2019 z dnia 10.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 108/2019 z dnia 15.10.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 109/2019 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 110/2019 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 111/2019 z dnia 31.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 112/2019 z dnia 31.10.2019 r.  w sprawie zmiany planu finansowego dochodów Urzędu Gminy w Przyłęku
na rok 2019.

Zarządzenie nr 113/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 114/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 115/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Przyłęk
na 2020 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2020-2025.

Zarządzenie nr 116/2019 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie powołania stałej komisji do odbioru inwestycji na terenie Gminy Przyłęk.

Zarządzenie nr 117/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów Urzędu Gminy w Przyłęku
na rok 2019.

Zarządzenie nr 118/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 119/2019 z dnia 27.11.2019 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 120/2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 121/2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie powołania stałej gminnej komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 122/2019 z dnia 27.11.2019 r.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcza w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 123/2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie  powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty podatków i opłat.

Zarządzenie nr 124/2019 z dnia 05.12.2019 r. w sprawie sposobu podpisywania decyzji sporządzonej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku
od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym, w tym, w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Zarządzenie nr 125/2019 z dnia 05.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur mechanizmu
podzielonej płatności VAT (split payment) dla Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych (split payment).

Zarządzenie nr 126/2019 z dnia 06.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 127/2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 128/2019 z dnia 13.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 129/2019 z dnia 13.12.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 131/2019 z dnia 24.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 132/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 133/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 134/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2019.

Zarządzenie nr 135/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 136/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku
na rok 2019.

Zarządzenie nr 137/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie utworzenia kont na Platformie Elektronicznego Fakturowania.

Zarządzenie nr 138/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 139/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 140/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów stanowiących własność Gminy
i będących własnością Gminy Przyłęk na potrzeby ewidencji księgowej.

 

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-10-07 13:20:37 | Data modyfikacji: 2021-10-12 11:47:37.
Data wprowadzenia: 2021-10-07 13:20:37
Data modyfikacji: 2021-10-12 11:47:37
Opublikowane przez: Administrator Gmina