rok 2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zakresie części 3 zamówienia - dot.
postępowania prowadzonego pn. „Dostawa i
montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji
kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę
oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk”;
ZP.271.12.2020 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wz. cz. 3 - ZP.271.12.2020

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-03-01 14:55:23.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zakresie części 2 zamówienia - dot.
postępowania prowadzonego pn. „Dostawa i
montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji
kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę
oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk”;
ZP.271.12.2020 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wz. cz. 2 - ZP.271.12.2020

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:15:06.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zakresie części 1 zamówienia - dot.
postępowania prowadzonego pn. „Dostawa i
montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji
kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę
oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk”;
ZP.271.12.2020 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wz. cz.1 - ZP.271.12.2020

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-02-12 15:06:50 | Data modyfikacji: 2021-02-12 15:11:42.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- ZP.271.15.2020 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.15.2020

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-12 14:26:41.
Informacja z otwarcia ofert - dot. postępowania
prowadzonego pn. Dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznych, instalacji kolektorów
słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp
ciepła na terenie gminy Przyłęk -
ZP.271.12.2020 

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-12-29 22:14:07 | Data modyfikacji: 2020-12-29 22:22:31.
Modyfikacja SIWZ i przedłużenie TSO - dot.
postępowania prowadzonego pn. Dostawa i montaż
instalacji fotowoltaicznych, instalacji
kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę
oraz pomp ciepła na terenie gminy Przyłęk -
ZP.271.12.2020 

Sprostowanie (opublikowane dnia 22.12.2020) - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła

Modyfikacja SIWZ i przedłużenie TSO

Sprostowanie (przekazane dnia 17.12.2020) - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych instalacji kolektorów słonecznych kotłów na biomasę oraz pomp ciepła

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-12-17 10:28:15.
Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem
o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej - ZP.271.15.2020 
 informacja z otwarcia ofert_ZP_271_15_2020_.doc

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-12-15 14:30:38 | Data modyfikacji: 2020-12-15 14:32:11.
Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach
- dot. postępowania prowadzonego pn. „Zakup
energii elektrycznej” - ZP.271.15.2020 
 Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach_ZP.271.15.2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:05:58.
Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach
oraz przedłużenie TSO - dot. postępowania
prowadzonego pn. Dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznych, instalacji kolektorów
słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp
ciepła na terenie gminy Przyłęk -
ZP.271.12.2020 

Sprostowanie (opublikowane dnia 14.12.2020) - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych instalacji kolektorów słonecznych kotłów na biomasę oraz pomp ciepła

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach przedłużenie TSO

Sprostowanie (przekazane dnia 09.12.2020) - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-12-09 14:37:25 | Data modyfikacji: 2020-12-09 14:38:56.
Zakup energii elektrycznej - ZP.271.15.2020 

SIWZ

Ogłoszenie

Wzór umowy

Załącznik do umowy - pełnomocnictwo

OPZ

Załączniki do SIWZ

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-12-04 23:49:43.
Odp. na zapytania i modyfikacja SIWZ - dot.
postępowania prowadzonego pn. Dostawa i montaż
instalacji fotowoltaicznych, instalacji
kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę
oraz pomp ciepła na terenie gminy Przyłęk -
ZP.271.12.2020  

Sprostowanie (opublikowane dnia 04.12.2020) - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych instalacji kolektorów słonecznych kotłów na biomasę oraz pomp ciepła

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach - poprawienie zestawu z dnia 16.11.2020 r.

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach przedłużenie TSO

Sprostowanie (przekazane dnia 30.11.2020)- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych instalacji kolektorów słonecznych kotłów na biomasę oraz pomp ciepła

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-30 12:50:42.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- ZP.271.13.2020 
 rozstrzygnięcie_BIP_ZP.271.13.2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-10 23:48:48.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy -
ZP.271.14.2020 
 Ogłoszenie nr 550221841-N-2020 z dnia 07-11-2020 r..pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-07 23:53:57.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
ZP.271.9.2020 
 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.9.2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-06 15:48:10 | Data modyfikacji: 2020-11-06 15:50:10.
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych,
instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na
biomasę oraz pomp ciepła na terenie gminy
Przyłęk - ZP.271.12.2020 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1aa do SIWZ_OPZ_dla części 1 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne)

Załącznik Nr 1ab do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia (kolektory słoneczne)

Załącznik Nr 1b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia (kotły na biomasę)

Załącznik Nr 1c do SIWZ_OPZ_dla części 3 zamówienia (pompy ciepła)

SIWZ

Projekt umowy cz. 1

Projekt umowy cz. 2

Projekt umowy cz. 3

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf

Załącznik Nr 4a do SIWZ - JEDZ.xml

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ

Klucz publiczny

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-04 14:11:53.
Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem
o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej- ZP.271.13.2020 
 informacja z otwarcia ofert_ZP_271_13_2020_.doc

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-04 14:02:36.
Dostawa kruszywa drogowego frakcji 0 – 31,5 mm w
ilości 550 ton - ZP.271.13.2020 

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty

Druk oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

Wzór umowy

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-27 13:55:30.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy -
ZP.271.11.2020  

Ogłoszenie nr 550210014-N-2020 z dnia 23-10-2020 r.

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-23 23:53:43.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy -
ZP.271.10.2020  
 Ogłoszenie nr 550207686-N-2020 z dnia 21-10-2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-21 23:54:45 | Data modyfikacji: 2020-10-21 23:55:24.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- ZP.271.8.2020 
 rozstrzygniecie_BIP_ZP.271.8.2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-21 13:52:13 | Data modyfikacji: 2020-10-21 13:54:59.
„Naprawa drogi gminnej nr 450309W” -
ZP.271.9.2020 

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar robót - zał. nr 1 do SIWZ

Kosztorys ofertowy - zał. nr 2 do SIWZ

Załączniki do SIWZ nr 3a - 9

Załącznik do SIWZ nr 10

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-21 00:18:22.
Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.8.2020  
 informacja z otwarcia ofert_ZP.271.8.2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-07 12:21:22.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
ZP.271.7.2020 
 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-02 11:59:59.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
wz. części 1 i 2 - ZP.271.6.2020 

Rozstrzygnięcie cz. 1 i 2

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-02 11:09:39.
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących z nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk" -
ZP.271.8.2020 

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Załączniki

 

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-09-28 00:01:12.
Odp. na pytanie - ZP.271.7.2020 
 odp na_zapytanie_ZP.271.7.2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-09-22 10:58:21.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
wz. części 3 - ZP.271.6.2020 
 rozstrzyg_cz.3_BIP.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-09-17 15:37:13.
Wykonanie robót budowlanych w miejscowości
Mszadla Stara oraz Mszadla Nowa - ZP.271.7.2020 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Dok. dot. cz. 1

Dok. dot. cz. 2

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-09-15 13:28:03.
Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.6.2020  
 informacja z otwarcia ofert_ZP_271_6_2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-09-04 14:11:18.
Zmiana terminu składania ofert i modyfikacja SIWZ
- ZP.271.6.2020 

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-27 11:14:14.
Wykonanie robót budowlanych na terenie Gminy
Przyłęk - ZP.271.6.2020 

SIWZ

Ogłoszenie

Wzór umowy

Dokumentacja dot. cz. 1

Dokumentacja dot. cz. 2

Dokumentacja dot. cz. 3

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-14 22:53:00.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- ZP.271.5.2020 
 zawiadomienie o wyborze oferty(BIP)_ZP.271.5.2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-03 12:18:37.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- ZP.271.4.2020 
 zawiadomienie o wyborze oferty(BIP)_ZP.271.4.2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-29 14:41:04.
Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.5.2020  
 informacja z otwarcia ofert_ZP_271_5_2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-21 12:55:41.
Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.4.2020 
 informacja z otwarcia ofert_ZP_271_4_2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-14 11:42:29.
Dowóz i odwóz około 460 uczniów wraz z opieką
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa do Publicznych Szkół
Podstawowych z terenu gminy Przyłęk w roku
szkolnym 2020/2021 - ZP.271.5.2020 

SIWZ

Formularz oferty

Zał. 2-6 do SIWZ

Zał. nr 7 - umowa

Zał. nr 8 - OPZ

 Ogłoszenie nr 561540-N-2020 z dnia 2020-07-13 r_.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-13 16:47:04 | Data modyfikacji: 2020-07-13 16:49:28.
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Babin” - ZP.271.4.2020 

SIWZ

Przedmiar robót (zał. nr. 1 do SIWZ)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr. 2 do SIWZ)

kosztorys ofertowy (zał. nr. 3 do SIWZ)

Formularz oferty i załączniki do SIWZ nr 4a-10

 ogloszenie_nr_555410-N-2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-26 14:32:21.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy -
ZP.271.3.2020 
 Ogłoszenie nr 550095812-N-2020 z dnia 02-06-2020 r.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-06-02 13:09:40.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zakresie cz. 1 - ZP.271.2.2020 
 rozstrzygnięcie_ZP2_BIP.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-05-25 08:29:43 | Data modyfikacji: 2020-05-25 08:33:19.
Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 2 postępowania
ZP.271.2.2020 
 unieważnienie_cz.2_zamówienia_ZP_271_2_2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-05-19 14:53:32 | Data modyfikacji: 2020-05-19 14:55:43.
Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem
o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej- ZP.271.2.2020 
 informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_271_2_2020.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-05-18 14:55:13.
Dostawa kruszywa drogowego frakcji 0 – 31,5 mm w
ilości 2 200 ton oraz żużlu stalowniczego
frakcji 0-31,5 mm w ilości 300 ton -
ZP.271.2.2020 

SIWZ

Formularze ofertowe (zał. nr 1a i 1b do SIWZ)

Druk oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ)

Wzór umowy (zał. nr 3 do SIWZ)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zał. nr 4 do SIWZ)

 Ogłoszenie nr 538384-N-2020 z dnia 2020-05-08.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-05-08 23:22:04.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- ZP.271.1.2020 
 rozstrzygnięcie_BIP.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-04-24 15:19:25.
Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem
o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej- ZP.271.1.2020 
 informacja z otwarcia ofert_ZP_271_1_2020.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-04-10 13:34:20.
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
istniejącego budynku po publicznej szkole
podstawowej na budynek klubu dziecięcego i
przedszkola publicznego w miejscowości Mszadla
Stara na terenie działki nr 1249/2” -
ZP.271.1.2020 

Informacja dot. transmisji on-line z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ - umowa (wzór)

Załączniki nr 4 - 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ - projekty

Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiary

Załącznik nr 10 do SIWZ - specyfikacje techniczne

 

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-03-26 16:08:24.
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2020 
 plan 2020.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-01-28 15:14:20 | Data modyfikacji: 2020-01-28 15:15:53.
Data wprowadzenia: 2020-01-28 15:14:20
Data modyfikacji: 2020-01-28 15:15:53
Opublikowane przez: Piotr Frąk