rok 2020

Uchwała nr Ra.25..2020  
 Uchwała nr Ra.25..2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-01-31 21:56:00 | Data modyfikacji: 2020-01-31 21:58:09.
Uchwała nr Ra.153.2020  
  Uchwała Nr Ra.153.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-09 13:14:40.
Sprawozdanie NDS 

Informacja o udzielonych umorzeniach - plik pdf

 Sprawozdanie NDS - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-17 16:11:15.
Uchwała Nr Ra.202.2020 

Uchwała Nr Ra.202.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 czerwca 2020 r w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyłęku w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019.

Uchwała Nr Ra.202.2020 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-12-23 07:50:38.
Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 25 marca 2020 r.  

Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

Zarządzenie Nr 29/2020 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-12-23 08:12:38 | Data modyfikacji: 2020-12-23 08:14:08.
Uchwała Nr Ra.333.2020 

Uchwała Nr Ra.333.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2025

 Uchwała Nr Ra.333.2020

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-29 15:54:23 | Data modyfikacji: 2020-12-23 09:09:21.
Uchwała Nr Ra.332.2020 

Uchwała Nr Ra.332.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie UchwałyBudżetowej na rok 2021 oraz mozliwości sfinansowania deficytu

 Uchwała Nr Ra.332.2020

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-29 15:55:43 | Data modyfikacji: 2020-12-23 09:07:47.
Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 3 września 2020 r. 

Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 września 2020 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku.

Zarządzenie Nr 113/2020 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-12-23 09:03:28.
Data wprowadzenia: 2020-12-23 09:03:28
Opublikowane przez: Administrator Gmina