rok 2020

Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia 
  1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy – 24 marca 2020 r.
  2. Forma złożenia petycji – elektroniczna
  3. Treść petycji – ( w/w załącznik)

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycję pozostawia się bez rozpatrzenia

 Treść petycji - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-04-23 22:16:43 | Data modyfikacji: 2020-04-23 22:22:21.
 

PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

  1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy – 01.06.2020 r.
  2. Forma złożenia petycji – elektroniczna
  3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję – Renata Sutor, ul. Rynek 8B, 34-700 Rabka-Zdrój
  4. Treść petycji – n/w załącznik.

Odpowiedź na petycję - plik pdf

  Treść petycji - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-15 16:25:53 | Data modyfikacji: 2020-06-16 22:16:58.
Petycja w sprawie przekazania załączonego tekstu
do wszystkich szkół podstawowych i zespołów
szkół  

1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy –  7 sierpnia 2020 r.
2. Forma złożenia petycji – elektroniczna
3. Treść petycji – (w/w załącznik)

Odpowiedź na petycję - plik pdf

 Treść petycji - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-17 10:28:31 | Data modyfikacji: 2020-08-17 12:15:07.
Petycja w sprawie przesłania do wszystkich
szkół podstawowych pisma, dotyczącego
rozpoczynającej się akcji „Się gra się ma…
Playroom z Wyobraźni” 

1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy – 26 października 2020 r.
2. Forma złożenia petycji – elektroniczna
3. Treść petycji – (w/w załącznik)

Treść petycji - plik pdf

Odpowiedź na petycję - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-28 15:00:58 | Data modyfikacji: 2020-10-28 15:07:39.
Petycja w zakresie podjęcia uchwały w sprawie
uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze
strony producentów szczepionek na COVID-19 

1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy – 11 grudnia 2020 r.
2. Forma złożenia petycji – elektroniczna
3. Treść petycji – (w/w załącznik)

Treść petycji - plik pdf

Odpowiedź na petycję - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-12-15 15:49:49 | Data modyfikacji: 2021-03-08 16:29:46.
Data wprowadzenia: 2020-12-15 15:49:49
Data modyfikacji: 2021-03-08 16:29:46
Opublikowane przez: Administrator Gmina