rok 2021

Uchwała Nr 188/XXXVI/21 

Uchwała Nr 188/XXXVI/21 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Przyłęk

Uchwała Nr 188/XXXVI/21-plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-24 18:20:02 | Data modyfikacji: 2021-01-28 23:24:21.
Uchwała Nr 189/XXXVI/21 

Uchwała Nr 189/XXXVI/21 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr 189/XXXVI/21-plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-24 18:24:11 | Data modyfikacji: 2021-01-28 23:25:46.
Uchwała Nr 190/XXXVI/21 

Uchwała Nr 190/XXXVI/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu

Uchwała Nr 190/XXXVI/21-plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-24 18:26:02 | Data modyfikacji: 2021-01-28 23:27:27.
Uchwała Nr 191/XXXVI/21 

Uchwała Nr 191/XXXVI/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu

Uchwała Nr 191/XXXVI/21-plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-24 18:27:05 | Data modyfikacji: 2021-01-28 23:30:42.
Uchwała Nr 192/XXXVI/21 

Uchwała Nr 192/XXXVI/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu.

 Uchwała Nr 192/XXXVI/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-28 23:33:07.
Uchwała Nr 193/XXXVI/21 

Uchwała Nr 193/XXXVI/21 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2021-2025

Uchwała Nr 193/XXXVI/21-plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-28 23:36:57.
Uchwała Nr 194/XXXVI/21 

Uchwała Nr 194/XXXVI/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2021

Uchwała Nr 194/XXXVI/21-plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-28 23:38:48.
Uchwała Nr 195/XXXVI/21 

Uchwała Nr 195/XXXVI/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2021 r. 

 Uchwała Nr 195/XXXVI/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-28 23:50:30.
Uchwała Nr 196/XXXVII/21 

Uchwała Nr 196/XXXVII/21 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przyłęk na 2021 rok

 Uchwała Nr 196/XXXVII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-03-08 07:35:25 | Data modyfikacji: 2021-03-08 07:43:06.
Uchwała Nr 197/XXXVII/21 

Uchwała Nr 197/XXXVII/21 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Przyłęk na 2021 rok

 Uchwała Nr 197/XXXVII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-03-08 07:37:14 | Data modyfikacji: 2021-03-08 07:43:38.
Uchwała Nr 198/XXXVII/21 

Uchwała Nr 198/XXXVII/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Gminy Przyłęk uchwały w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek na COVID-19

 Uchwała Nr 198/XXXVII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-03-08 07:38:24.
Uchwała Nr 199/XXXVII/21 

Uchwała Nr 199/XXXVII/21 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 199/XXXVII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-03-08 07:39:27.
Uchwała Nr 200/XXXVII/21 

Uchwała Nr 200/XXXVII/21 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2021-2025

Uchwała Nr 200/XXXVII/21 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-03-08 07:40:30 | Data modyfikacji: 2021-03-08 16:22:27.
Uchwała Nr 201/XXXVII/21 

Uchwała Nr 201/XXXVII/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2021

Uchwała Nr 201/XXXVII/21 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-03-08 07:41:35 | Data modyfikacji: 2021-03-08 16:27:30.
Uchwała Nr 202/XXXVII/21 

Uchwała Nr 202/XXXVII/21 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przyłęk za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym

 Uchwała Nr 202/XXXVII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-03-08 07:42:29.
Uchwała Nr 203/XXXVIII/21 

Uchwała Nr 203/XXXVIII/21 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2021-2025

 Uchwała Nr 203/XXXVIII/21- plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-03-29 08:11:32.
Uchwała Nr 204/XXXVIII/21 

Uchwała Nr 204/XXXVIII/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2021

 Uchwała Nr 204/XXXVIII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-03-29 08:13:04.
Uchwała Nr 205/XXXIX/21 

Uchwała Nr 205/XXXIX/21 w sprawie sposobu załatwienia wniosku o wybudowanie przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Przyłęku placu zabaw dostosowanego do potrzeb tej szkoły

 Uchwała Nr 205/XXXIX/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-05-10 14:41:40.
Uchwała Nr 206/XXXIX/21 

Uchwała Nr 206/XXXIX/21 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przyłęk i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

 Uchwała Nr 206/XXXIX/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-05-10 14:44:00.
Uchwała Nr 207/XXXIX/21 

Uchwała Nr 207/XXXIX/21 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021 w szkołach prowadzonych przez Gminę Przyłęk

 Uchwała Nr 207/XXXIX/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-05-10 14:49:13.
Uchwała Nr 208/XXXIX/21 

Uchwała Nr 208/XXXIX/21 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2021-2025

 Uchwała Nr 208/XXXIX/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-05-10 14:57:30.
Uchwała Nr 209/XXXIX/21 

Uchwała Nr 209/XXXIX/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2021

 Uchwała Nr 209/XXXIX/21 -plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-05-10 14:59:52.
Uchwała Nr 210/XXXIX/21 

Uchwała Nr 210/XXXIX/21 w sprawie rozpatrzenia petycji, dotyczącej poparcia przez Radę Gminy prośby rodziców o przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji do oddziału przedszkolnego dla dzieci od 3 do 4 roku życia w Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą

 Uchwała Nr 210/XXXIX/21 -plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-05-10 15:01:48.
Uchwała Nr 211/XL/21 

Uchwała Nr 211/XL/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk za rok 2020.

 Uchwała Nr 211/XL/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-05-28 14:07:12.
Uchwała Nr 212/XL/21 

Uchwała Nr 212/XL/21 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

 Uchwała Nr 212/XL/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-05-28 14:10:38 | Data modyfikacji: 2021-05-28 14:11:12.
Uchwała Nr 213/XL/21 

Uchwała Nr 213/XL/21 w sprawie sposobu przystąpienia Gminy Przyłęk do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Przyłęk.

 Uchwała Nr 213/XL/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-05-28 14:13:56.
Uchwała Nr 214/XL/21 

Uchwała Nr 214/XL/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2021-2025.

 Uchwała Nr 214/XL/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-05-28 14:15:35 | Data modyfikacji: 2021-06-02 11:14:29.
Uchwała Nr 215/XL/21 

Uchwała Nr 215/XL/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przyłęk na 2021 r.

 Uchwała Nr 215/XL/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-05-28 14:18:38 | Data modyfikacji: 2021-06-01 11:47:21.
Uchwała Nr 216/XL/21 

Uchwała Nr 216/XL/21 w sprawie zmiany Statutu Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 216/XL/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-05-28 14:20:22.
Uchwała Nr 217/XLI/21  

Uchwała Nr 217/XLI/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 Uchwała Nr 217/XLI/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-01 08:49:37.
Uchwała Nr 218/XLI/21 

Uchwała Nr 218/XLI/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2020 rok.

 Uchwała Nr 218/XLI/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-01 08:51:19 | Data modyfikacji: 2021-07-01 08:54:14.
Uchwała Nr 219/XLI/21 

Uchwała Nr 219/XLI/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

 Uchwała Nr 219/XLI/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-01 08:52:37 | Data modyfikacji: 2021-07-01 08:54:32.
Uchwała Nr 220/XLI/21 

Uchwała Nr 220/XLI/21 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Żółwik” II
w Łaguszowie.

 Uchwała Nr 220/XLI/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-01 08:53:49 | Data modyfikacji: 2021-07-01 08:55:13.
Uchwała Nr 221/XLI/21 

Uchwała Nr 221/XLI/21 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 191/XXXVI/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu.

 Uchwała Nr 221/XLI/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-01 08:59:01.
Uchwała Nr 222/XLI/21 

Uchwała Nr 222/XLI/21 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 68/XI/19 w sprawie zarządzenia poboru podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 Uchwała Nr 222/XLI/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-01 09:00:08.
Uchwała Nr 223/XLI/21 

Uchwała Nr 223/XLI/21 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 39/VII/19 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 Uchwała Nr 223/XLI/21 - pli pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-01 09:01:08.
Uchwała Nr 224/XLI/21 

Uchwała Nr 224/XLI/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2021.

 Uchwała Nr 224/XLI/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-01 09:02:31 | Data modyfikacji: 2021-07-01 09:03:47.
Uchwała Nr 225/XLII/21 

Uchwała Nr 225/XLII/21 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2021-2025.

 Uchwała Nr 225/XLII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-07 07:34:42.
Uchwała Nr 226/XLII/21 

Uchwała Nr 226/XLII/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2021.

 Uchwała Nr 226/XLII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-07 07:35:52.
Uchwała Nr 227/XLIII/21 

Uchwała Nr 227/XLIII/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu.

 Uchwała Nr 227/XLIII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-08-11 08:02:38.
Uchwała Nr 228/XLIII/21 

Uchwała Nr 228/XLIII/21 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2021-2025.

 Uchwała Nr 228/XLIII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-08-11 08:05:14.
Uchwała Nr 229/XLIII/21 

Uchwała Nr 229/XLIII/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2021.

 Uchwała Nr 229/XLIII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-08-11 08:07:11.
Uchwała Nr 230/XLIV/21 

Uchwała Nr 230/XLIV/21 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 230/XLIV/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-09-02 13:46:05.
Uchwała Nr 231/XLIV/21 

Uchwała Nr 231/XLIV/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przyłęk stosowanej do dowozu uczniów niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2021/2022.

 Uchwała Nr 231/XLIV/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-09-02 13:47:02.
Uchwała Nr 232/XLIV/21 

Uchwała Nr 232/XLIV/21 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Żółwik II" w Łaguszowie

 Uchwała Nr 232/XLIV/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-09-02 13:47:53 | Data modyfikacji: 2021-09-02 13:49:32.
Uchwała Nr 233/XLIV/21 

Uchwała Nr 233/XLIV/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2021

 Uchwała Nr 233/XLIV/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-09-02 13:49:00.
Uchwała Nr 234/XLV/21  

Uchwała Nr 234/XLV/21 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przyłęk i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

 Uchwała Nr 234/XLV/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-09-30 10:49:30.
Uchwała Nr 235/XLV/21  

Uchwała Nr 235/XLV/21 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2021-2025.

 Uchwała Nr 235/XLV/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-09-30 10:55:03.
Uchwała Nr 236/XLV/21 

Uchwała Nr 236/XLV/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2021.

 Uchwała Nr 236/XLV/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-09-30 10:56:12.
Uchwała Nr 237/XLV/21 

Uchwała Nr 237/XLV/21 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 237/XLV/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-09-30 10:58:28 | Data modyfikacji: 2021-09-30 11:10:01.
Uchwała Nr 238/XLVI/21  

Uchwała Nr 238/XLVI/21 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

  Uchwała Nr 238/XLVI/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-10-26 11:37:58 | Data modyfikacji: 2021-10-26 11:38:59.
Uchwała Nr 239/XLVI/21  

Uchwała Nr 239/XLVI/21 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2021-2025.

 Uchwała Nr 239/XLVI/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-10-26 11:41:39.
Uchwała Nr 240/XLVI/21 

Uchwała Nr 240/XLVI/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2021.

 Uchwała Nr 240/XLVI/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-10-26 11:43:20.
Uchwała Nr 241/XLVI/21  

Uchwała Nr 241/XLVI/21w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 241/XLVI/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-10-26 11:45:09.
Uchwała Nr 242/XLVII/21  

Uchwała Nr 242/XLVII/21w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2022.

 Uchwała Nr 242/XLVII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-30 12:53:22.
Uchwała Nr 243/XLVII/21  

Uchwała Nr 243/XLVII/21  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

 Uchwała Nr 243/XLVII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-30 12:54:32 | Data modyfikacji: 2021-12-07 13:19:41.
Uchwała Nr 244/XLVII/21  

Uchwała Nr 244/XLVII/21w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 Uchwała Nr 244/XLVII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-30 12:57:05.
Uchwała Nr 245/XLVII/21  

Uchwała Nr 245/XLVII/21 w sprawie zmiany Statutu Gminy.

 Uchwała Nr 245/XLVII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-30 12:58:48.
Uchwała Nr 246/XLVII/21  

Uchwała Nr 246/XLVII/21 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 246/XLVII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-30 12:59:57.
Uchwała Nr 247/XLVII/21  

Uchwała Nr 247/XLVII/21 w sprawie Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 Uchwała Nr 247/XLVII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:01:27 | Data modyfikacji: 2021-12-07 13:25:57.
Uchwała Nr 248/XLVII/21  

Uchwała Nr 248/XLVII/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2021. 

 Uchwała Nr 248/XLVII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:02:32 | Data modyfikacji: 2021-11-30 13:04:29.
Uchwała Nr 249/XLVII/21 

Uchwała Nr 249/XLVII/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przyłęk na lata 2017–2022

 Uchwała Nr 249/XLVII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:03:55.
Uchwała Nr 250/XLVIII/21  

Uchwała Nr 250/XLVIII/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Okrężnica położonego w Gminie Przyłęk.

  Uchwała Nr 250/XLVIII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-31 08:59:42.
Uchwała Nr 251/XLVIII/21  

Uchwała Nr 251/XLVIII/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022- 2024.

 Uchwała Nr 251/XLVIII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:02:04.
Uchwała Nr 252/XLVIII/21  

Uchwała Nr 252/XLVIII/21 w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Przyłęk oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

 Uchwała Nr 252/XLVIII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:03:22.
Uchwała Nr 253/XLVIII/21 

Uchwała Nr 253/XLVIII/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyłęk na lata 2022-2024.

 Uchwała Nr 253/XLVIII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:04:51.
Uchwała Nr 254/XLVIII/21  

Uchwała Nr 254/XLVIII/21 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanawianego na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku.

 Uchwała Nr 254/XLVIII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:05:50 | Data modyfikacji: 2021-12-31 09:06:13.
Uchwała Nr 255/XLVIII/21 

Uchwała Nr 255/XLVIII/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 255/XLVIII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:07:40.
Uchwała Nr 256/XLVIII/21 

Uchwała Nr 256/XLVIII/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2025.

 Uchwała Nr 256/XLVIII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:09:17.
Uchwała Nr 257/XLVIII/21 

Uchwała Nr 257/XLVIII/21 w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2022.

 Uchwała Nr 257/XLVIII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:11:48 | Data modyfikacji: 2021-12-31 09:14:35.
Uchwała Nr 258/XLVIII/21 

Uchwała Nr 258/XLVIII/21 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2021- 2025.

 Uchwała Nr 258/XLVIII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:13:06.
Uchwała Nr 259/XLVIII/21 

Uchwała Nr 259/XLVIII/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2021. 

 Uchwała Nr 259/XLVIII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:16:59.
Uchwała Nr 260/XLVIII/21 

Uchwała Nr 260/XLVIII/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 260/XLVIII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:18:19.
Uchwała Nr 261/XLVIII/21 

Uchwała Nr 261/XLVIII/21 w sprawie zasad ustalania, wysokości i wypłaty diet dla radnych.

 Uchwała Nr 261/XLVIII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:19:21.
Uchwała Nr 262/XLVIII/21 

Uchwała Nr 262/XLVIII/21 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały
do Edytora Aktów Prawnych w uchwale Nr 243/XLVII/21 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

 Uchwała Nr 262/XLVIII/21 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:20:27.
Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:20:27
Opublikowane przez: Administrator Gmina