rok 2021

Uchwała nr 3.I,/122/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14 stycznia 2021 roku 

Uchwała nr 3.I,/122/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przez Gminę Przyłęk w Uchwale Budżetowej na rok 2021

Uchwała nr 3.I,/122/2021

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-18 23:52:18.
Zarządzenie Nr 33/2021 

Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

 Zarządzenie Nr 33/2021 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-05-24 09:02:34 | Data modyfikacji: 2021-05-25 08:07:58.
Uchwała Nr 3.c./252/2021 

Uchwała Nr 3.c./252/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia  2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie UchwałyBudżetowej na rok 2022 oraz mozliwości sfinansowania deficytu

 Uchwała Nr 3.c./252/2021

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-15 07:13:58.
Uchwała Nr 3.h./248/2021 

Uchwała Nr 3.h./248/2021Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie uchwały o wieloletniej prognozy finansowej

 Uchwała Nr 3.h./248/2021

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-15 07:16:01.
Data wprowadzenia: 2021-12-15 07:16:01
Opublikowane przez: Administrator Gmina