rok 2021

Petycja w sprawie rekrutacji do oddziałów
przedszkolnych dla dzieci od 3 do 6 roku życia z
podziałem na dwie grupy wiekowe w Publicznej
Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą 

1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy – 15 marca 2021 r.
2. Forma złożenia petycji – pisemna
3. Treść petycji – (w/w załącznik)

Odpowiedź na petycję - plik pdf

Odpowiedź na petycję - plik pdf

 Treść petycji - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:31:37 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:34:12.
Petycja w sprawie przywrócenia komunikacji
autobusowej na trasie Baryczka - Zwoleń przez
miejscowości Stefanów-Grabów nad Wisłą 

1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy – 6 sierpnia 2021 r.
2. Forma złożenia petycji – pisemna
3. Treść petycji – (w/w załącznik)

 Treść petycji - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-08-19 00:20:18 | Data modyfikacji: 2021-09-28 09:33:11.
odpowiedź na petycję ws. przywrócenia
połączenia autobusowego. 
 Odpowiedź na petycję ws. przywrócenia połączenia autobusowego - plik .pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-25 11:39:32.
Data wprowadzenia: 2021-11-25 11:39:32
Opublikowane przez: Administrator Gmina