rok 2021

Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Przyłęk z
dnia 21 maja 2021r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Przyłeku 
 Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 maja 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyłeku - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-05-27 09:46:23 | Data modyfikacji: 2021-05-27 09:47:57.
 

 

Metryka

Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień,
do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 04.01.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 04.01.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 04.01.2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 12.01.2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 12.01.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 12.01.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 7A/2021 z dnia 15.01.2021 r. w sprawie powołania Gminnego Koordynatora
ds. szczepień przeciw COVID-19.

 

Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 21.01.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 21.01.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 25.01.2021 r. w sprawie powołania Gminnego biura Spisowego i wyznaczenia
Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

 

Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Gminy Przyłęk.

 

Zarządzenie nr13/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 13A/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Przyłęk na rok szkolny 2021/2022.

 

Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Przyłęk na rok szkolny 2021/2022.

 

Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników
Urzędu Gminy w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 16A/2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 11.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 17A/2021 z dnia 12.02.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 16.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 16.02.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 20/2021 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie powołania Gminnego Koordynatora ds. szczepień
przeciw COVID-19.

 

Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika i współczynnika
struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczania naliczonego podatku od towarów i usług
w Urzędzie Gminy w Przyłęku i jej jednostkach budżetowych za rok 2020 i w 2021 r.

 

Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 25/2021 z dnia 26.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 26/2021 z dnia 26.02.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 27/2021 z dnia 03.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 28/2021 z dnia 08.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. obsługi Rady Gminy.

 

Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 09.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 30/2021 z dnia 09.03.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 15.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 15.03.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji
kultury i SP ZOZ.

 

Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 24.03.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 36/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 37/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego,
będącego własnością Gminy Przyłęk.

 

Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 06.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 40/2021 z dnia 07.04.2021 r. w sprawie powołania stałej gminnej komisji przetargowej.

 

Zarządzenie nr 41/2021 z dnia 20.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 42/2021 z dnia 26.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 26.04.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 44/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 45/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Przyłęk.

 

 Zarządzenie nr 46/2021 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

 Zarządzenie nr 47/2021 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021

 

Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 49/2021 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 50/2021 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 53/2021 z dnia 21.05.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 54/2021 z dnia 21.05.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

 

Zarządzenie nr 55/2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 56/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 57/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 58/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 59/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie sposobu obliczenia kosztów wychowania przedszkolnego jednego ucznia w Gminie Przyłęk i obciążania tymi kosztami inne Gminy za okres od 01 stycznia 2021 rok.

 

Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 02.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 61/2021 z dnia 02.06.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 62/2021 z dnia 14.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 63/2021 z dnia 14.06.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 64/2021 z dnia 21.06.2021 r. w sprawie powołania stałej komisji do odbioru inwestycji
na terenie Gminy Przyłęk.

 

Zarządzenie nr 65/2021 z dnia 21.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 66/2021 z dnia 21.06.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 67/2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.

 

Zarządzenie nr 68/2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły
Podstawowej w Babinie do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, w tym doskładania
oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.

 

Zarządzenie nr 69/2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 70/2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły
Podstawowej w Łaguszowie do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,
w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności
jednostki organizacyjnej.

 

Zarządzenie nr 71/2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

Zarządzenie nr 72/2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie odwołania pełniącego obowiązki Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk.

 

Zarządzenie nr 73/2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk.

 

Zarządzenie nr 74/2021 z dnia 29.06.2021 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych
w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego mającego znamiona klęski żywiołowej,
które miało miejsce na terenie Gminy Przyłęk w dniu 24 czerwca 2021r.

 

Zarządzenie nr 75/2021 z dnia 05.07.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 76/2021 z dnia 29.06.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 77/2021 z dnia 30.06. 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk
na lata 2021-2025.

 

Zarządzenie nr 78/2021 z dnia 06.07.2021 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej postępowanie
awans nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie nr 79/2021 z dnia 06.07.2021 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej postępowanie
awans nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie nr 80/2021 z dnia 06.07.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 81/2021 z dnia 14.07.2021 r. w sprawie skrócenie czasu pracy na okres upałów
w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 82/2021 z dnia 14.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 83/2021 z dnia 16.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku prowadzonej przez Gminę Przyłęk.

 

Zarządzenie nr 84/2021 z dnia 19.07.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 85/2021 z dnia 19.07.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 86/2021 z dnia 19.07.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przyłęku

 

Zarządzenie nr 87/2021 z dnia 26.07.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 88/2021 z dnia 26.07.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 89/2021 z dnia 02.08.2021 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Przyłęk.

 

Zarządzenie nr 90/2021 z dnia 03.08.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 91/2021 z dnia 06.08.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 92/2021 z dnia 06.08.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej
konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku.

 

Zmieniające zarządzenie nr 93/2021 z dnia 10.08.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 94/2021 z dnia 12.08.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 95/2021 z dnia 12.08.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 96/2021 z dnia 18.08.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce organizacyjnej
– Kierownik Klubu Dziecięcego „Żółwik II” w Łaguszowie.

 

Zarządzenie nr 97/2021 z dnia 24.08.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 98/2021 z dnia 27.08.2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania
planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021roku.

 

Zarządzenie nr 99/2021 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 100/2021 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 100A/2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 101/2021 z dnia 03.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego
na terenie Gminy Przyłęk.

 

Zarządzenie nr 102/2021 z dnia 05.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia stanu alarmu powodziowego na terenie
Gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia oraz Andrzejów (Borowiec).

 

Zarządzenie nr 103/2021 z dnia 06.09.2021 r. w sprawie odwołania stanu alarmowego powodziowego
na terenie Gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia oraz Andrzejów (Borowiec).

 

Zarządzenie nr 104/2021 z dnia 07.09.2021 r. w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego
na terenie Gminy Przyłęk.

 

Zarządzenie nr 105/2021 z dnia 09.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 106/2021 z dnia 09.09.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 107/2021 z dnia 13.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 


Zarządzenie nr 108/2021 z dnia 13.09.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 


Zarządzenie nr 109/2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej Programu
współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi.

 

Zarządzenie nr 110/2021 z dnia 27.09.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 


Zarządzenie nr 111/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 112/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 


Zarządzenie nr 113/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.

 

Zarządzenie nr 113A/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie zmiany składu stałej gminnej komisji przetargowej.

 


Zarządzenie nr 114/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 115/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 116/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Przyłęk.

 

Zarządzenie nr 116/A/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

 


Zarządzenie nr 117/2021 z dnia 05.10.2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2021.

 


Zarządzenie nr 118/2021 z dnia 05.10.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków w Urzędzie Gminy
na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 119/2021 z dnia 07.10.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 120/2021 z dnia 07.10.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków w Urzędzie Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 121/2021 z dnia 12.10.2021 r. w sprawie wprowadzenia papieru firmowego wraz ze wzorem pisma.

 

Zarządzenie nr 122/2021 z dnia 14.10.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 123/2021 z dnia 14.10.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków w Urzędzie Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 124/2021 z dnia 14.10.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 125/2021 z dnia 14.10.2021 r. w sprawie wprowadzenia Zarządzenia zmieniającego Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 126/2021 z dnia 14.10.2021 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.

 

Zarządzenie nr 127/2021 z dnia 22.10.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
w Urzędzie Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 128/2021 z dnia 22.10.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 129/2021 z dnia 22.10.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
w Urzędzie Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 130/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

Zarządzenie nr 131/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka "Brzozy" w Łaguszowie następujących składników majątkowych.

 

Zarządzenie nr 132/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku następujących składników majątkowych.

 

Zarządzenie nr 133/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku następujących składników majątkowych.

 

Zarządzenie nr 134/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Publicznej Szkole Podstawowej im. Heleny Długoszewskiej w Babinie następujących składników majątkowych.

 

Zarządzenie nr 135/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą następujących składników majątkowych.

 

Zarządzenie nr 136/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka "Brzozy" w Łaguszowie następujących składników majątkowych.

 

Zarządzenie nr 137/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku następujących składników majątkowych.

 

Zarządzenie nr 138/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Publicznej Szkole Podstawowej im. Heleny Długoszewskiej w Babinie następujących składników majątkowych.

 

Zarządzenie nr 139/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą następujących składników majątkowych.

 

Zarządzenie nr 140/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka "Brzozy" w Łaguszowie następujących składników majątkowych.

 

Zarządzenie nr 141/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku następujących składników majątkowych

 

Zarządzenie nr 142/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 143/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
w Urzędzie Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 144/2021 z dnia 09.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 145/2021 z dnia 09.11.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
w Urzędzie Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 146/2021 z dnia 12.11.2021 r. w sprawie przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025.

 

Zarządzenie nr 146/A/2021 z dnia 12.11.2021 r. w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Przyłęk na 2022 rok.

 

Zarządzenie nr 147/2021 z dnia 14.10.2021 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.

 

 Zarządzenie nr 148/2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 149/2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
w Urzędzie Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 150/2021 z dnia 16.11.2021 r. w spawie projektu planu finansowego dochodów Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2022.

 

Zarządzenie nr 151/2021 z dnia 18.11.2021 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.

 

Zarządzenie nr 152/2021 z dnia 18.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 153/2021 z dnia 18.11.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
w Urzędzie Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 154/2021 z dnia 22.11.2021 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 155/2021 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 

Zarządzenie nr 156/2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Przyłęk na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 157/2021 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.

 

Zarządzenie nr 158/2021 z dnia 08.12.2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na złom samochodu stanowiącego własność Urzędu Gminy w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 159/2021 z dnia .12.2021 r. w sprawie.

 

Zarządzenie nr 160/2021 z dnia .12.2021 r. w sprawie.

 

Zarządzenie nr 161/2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 162/2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie upoważnienie nauczyciela do zastępstwa za dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 163/2021 z dnia 15.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 164/2021 z dnia 15.12.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 165/2021 z dnia 16.12.2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na złom samochodu stanowiącego własność Urzędu Gminy w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 166/2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców.

 

Zarządzenie nr 167/2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokalu mieszkalnego, najem socjalnych lokalu oraz najem tymczasowych pomieszczeń, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przyłęk.

 

Zarządzenie nr 168/2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 169/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, wyceny (weryfikacji) aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 170/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzania inwentaryzacji rocznej w drodze spisu z natury.

 Zarządzenie nr 171/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.  Zarządzenie nr 172/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.


 Zarządzenie nr 173/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.


Zarządzenie nr 174/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2021.

Zarządzenie nr 175/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 176/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej wraz z etatyzacją Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Obrony Cywilnej.

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-10-12 09:02:55 | Data modyfikacji: 2022-03-15 07:19:02.
Data wprowadzenia: 2021-10-12 09:02:55
Data modyfikacji: 2022-03-15 07:19:02
Opublikowane przez: Administrator Gmina