rok 2020

 
Metryka

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagrodzenia pracowników.

Zarządzenie nr 1A/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania
i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku
na rok 2020.

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie zmian planu finansowego wydatków Urzędu Gminy 2020r.

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 14.01.2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020.

Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 14.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 27.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 29.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 03.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień,
do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 04.02.2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej
środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Gminy Przyłęk.

Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 04.02.2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Przyłęk na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 04.02.2020 r. w sprawie przeprowadzenia rekrutacji  I klasy w szkołach.

Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 11.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Przyłęk.

Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 17.02.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika
i współczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczania naliczonego podatku
od towarów i usług w Urzędzie Gminy w Przyłęku i jej jednostkach budżetowych za rok 2019 i w 2020 r.

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020r.

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020r.

Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 04.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 04.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 17.03.2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika
Samorządowego Klubu Dziecięcego „Żółwik” w Mszadli Starej.

Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 19.03.2020 r. w sprawie wdrożenia procedur udzielania informacji przez telefon.

Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 19.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 19.03.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych
instytucji kultury i SP ZOZ.

Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w Gminie Przyłęk.

Zarządzenie nr 30a/2020 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 30b/2020 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie cena ryzyka zawodowego związanego
z SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla pracowników Urzędu Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 30c/2020 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania
w związku z występowaniem stanu epidemii i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CiV-2, wywołującego COVID-19
w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 26.03.2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2020.

Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 26.03.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 35/2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 37/2020 z dnia 03.04.2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu
na rok 2020.

Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 03.04.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 07.04.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 09.04.2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu
na rok 2020.

Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 09.04.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 42/2020 z dnia 14.04.2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 43/2020 z dnia 14.04.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 16.04.2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania  szkołom podstawowym
z terenu Gminy Przyłęk w użyczenie zakupionych w ramach programu „Zdalna Szkoła” laptopów.

Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 20.04.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 46/2020 z dnia 27.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 27.04.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk.

Zarządzenie nr 49/2020 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Przyłęku.

Zarządzenie nr 50/2020 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień,
do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zarządzenie nr 51/2020 z dnia 29.04.2020 r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji dzieci do Samorządowego
Klubu Dziecięcego „Żółwik” w Mszadli Starej.

Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2019 rok instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku.

Zarządzenie nr 53/2020 z dnia 08.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 54/2020 z dnia 08.05.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 55/2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 56/2020 z dnia 01.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 01.06.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 58/2020 z dnia 05.06.2020 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy  w Przyłęku.

Zarządzenie nr 59/2020 z dnia 05.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem
w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 60/2020 z dnia 05.06.2020 r. w sprawie systemu kontroli wewnętrznej
w Urzędzie Gminy w Przyłęku oraz w jednostkach organizacyjnych gminy.

Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 05.06.2020 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej
w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Zarządzenie nr 62/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
dla przygotowania i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. na terenie Gminy Przyłęk.

Zarządzenie nr 63/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury kontroli finansowej
w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 64/2020 z dnia 09.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 09.06.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 66/2020 z dnia 16.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 67/2020 z dnia 16.06.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 68/2020 z dnia 16.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce organizacyjnej-
Kierownik Samorządowego Klubu Dziecięcego „Żółwik” w Mszadli Starej.

Zarządzenie nr 69/2020 z dnia 23.06.2020 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły
Podstawowej w Przyłęku do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,
w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności
jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 70/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego
na terenie Gminy Przyłęk.

Zarządzenie nr 71/202 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia stanu alarmowego powodziowego
na terenie Gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia oraz Andrzejów (Borowiec).

Zarządzenie nr 72/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 73/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 74/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu.

Zarządzenie nr 75/2020 z dnia 28.06.2020 r. w sprawie odwołania stanu alarmowego przeciwpowodziowego
na terenie Gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia oraz Andrzejów (Borowiec).

Zarządzenie nr 76/2020 z dnia 29.06.2020 r. w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego
na terenie Gminy Przyłęk.

Zarządzenie nr 77/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 78/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 79/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Przyłęk na lata 2020-2025.

Zarządzenie nr 80/2020 z dnia 03.07.2020 r. dot. Przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, pokój nr 22.

Zarządzenie nr 81/2020 z dnia 06.07.2020 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie
do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 1/202 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 83/2020 z dnia 07.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 84/2020 z dnia 07.07.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 85/2020 z dnia 17.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 86/2020 z dnia 17.07.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 87/2020 z dnia 21.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień,
do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zarządzenie nr 88/2020 z dnia 21.07.2020 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku
do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, w tym
do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 89/2020 z dnia 21.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 90/2020 z dnia 21.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 91/2020 z dnia 22.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą
prowadzonej przez Gminę Przyłęk.

Zarządzenie nr 92/2020 z dnia 24.07.2020 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły
Podstawowej w Grabowie nad Wisłą do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,
w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności
jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 93/2020 z dnia 24.07.2020 r. dot. Przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, pokój nr 16.

Zarządzenie nr 94/2020 z dnia 05.08.2020 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły
Podstawowej w Przyłęku do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,
w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności
jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 95/2020 z dnia 06.08.2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników
Urzędu Gminy Przyłęk w zamian za święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie nr 96/2020 z dnia 11.08.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 97/2020 z dnia 11.08.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 98/2020 z dnia 11.08.2020 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego
wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 99/2020 z dnia 17.08.2020 r. w sprawie powołania Zespołu do weryfikacji spełnienia
wymagań sanitarno – lokalowych w pomieszczeniach, w których będzie funkcjonował klub dziecięcy.

Zarządzenie nr 100/2020 z dnia 18.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą.

Zarządzenie nr 101/2020 z dnia 20.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą.

Zarządzenie nr 102/2020 z dnia 20.08.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 103/2020 z dnia 21.08.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 104/2020 z dnia 21.08.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 105/2020 z dnia 25.08.2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania szkołom podstawowym
z terenu Gminy Przyłęk w użyczenie zakupionych  w ramach programu „Zdalna Szkoła +” laptopów.

Zarządzenie nr 106/2020 z dnia 25.08.2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą.

Zarządzenie nr 107/2020 z dnia 25.08.2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą.

Zarządzenie nr 108/2020 z dnia 26.08.2020 r. w sprawie zasad dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań i nadpłat podatkowych w Urzędzie Gminy Przyłęk.

Zarządzenie nr 109/2020 z dnia 27.08.2020 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie
nad Wisłą  do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,
w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 110/2020 z dnia 28.08.2020 r. dot. Przeprowadzenia inwentaryzacji gabinetu dyrektor szkoły w Grabowie nad Wisłą.

Zarządzenie nr 111/2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 112/2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 113/2020 z dnia 03.09.2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji
wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku.

Zarządzenie nr 114/2020 z dnia 03.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru arkusza organizacyjnego.

Zarządzenie nr 115/2020 z dnia 03.09.2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika
Samorządowego Klubu Dziecięcego „Żółwik” w Mszadli Starej.

Zarządzenie nr 116/2020 z dnia 07.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 117/2020 z dnia 11.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 117a/2020 z dnia 11.09.2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego

dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zarządzenie nr 118/2020 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce organizacyjnej-
Kierownik Samorządowego Klubu Dziecięcego „Żółwik” w Mszadli Starej.

Zarządzenie nr 119/2020 z dnia 22.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 119a/2020 z dnia 22.09.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 120/2020 z dnia 25.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję
Koordynatora ds. dostępności.

Zarządzenie nr 121/2020 z dnia 28.09.2020 r. dot. Przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie
(na placu GS w Przyłęku)

Zarządzenie nr 122/2020 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 123/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 124/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.

Zarządzenie nr 124a/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 125/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  ds. ochrony środowiska,
rolnictwa i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 126/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 126/A/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 126/B/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 127/2020 z dnia 07.10.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej
Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Zarządzenie nr 128/2020 z dnia 12.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 129/2020 z dnia 12.10.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 130/2020 z dnia 12.10.2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności postepowania
konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Przyłęku.

Zarządzenie nr 131/2020 z dnia 12.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  ds. ochrony środowiska, rolnictwa
i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 132/2020 z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 132/A/2020 z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 133A/2020 z dnia 19.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 133/2020 z dnia 21.10.2020 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły
Podstawowej w Przyłęku  do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,
w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności
jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 134/2020 z dnia 22.10.2020 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły
Podstawowej w Babinie do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, w tym
do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 135/2020 z dnia 22.10.2020 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej
w Grabowie nad Wisłą  do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,
w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 136/2020 z dnia 23.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 137/2020 z dnia 23.10.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 138/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły
Podstawowej w Grabowie nad Wisłą  do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,
w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności
jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 139/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły
Podstawowej w Babinie do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,
w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności
jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 140/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły
odstawowej w Przyłęku do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,
w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności
jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 141/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 142/2020 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 143/2020 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 144/2020 z dnia 03.11.2020 r. w sprawie Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 24 października 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Zdrowotnej do rozpatrywania podań
nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów do przyznawania środków na pomoc zdrowotną.

Zarządzenie nr 145/2020 z dnia 03.11.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 146/2020 z dnia 09.11.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. inwestycji i gospodarki nieruchomościami
w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 147/2020 z dnia 10.11.2020 r. w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Przyłęk na 2021 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025.

Zarządzenie nr 148/2020 z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 149/2020 z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 150/2020 z dnia 18.11.2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy
w drodze spisu z natury.

Zarządzenie nr 151/2020 z dnia 19.11.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 152/2020 z dnia 19.11.2020 r. w sprawie projektu planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2021.

Zarządzenie nr 153/2020 z dnia 25.011.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 154/2020 z dnia 27.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 155/2020 z dnia 27.11.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 156/2020 z dnia 02.12.2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
dla pracowników Urzędu Gminy Przyłęk w zamian za święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie nr 157/2020 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 158/2020 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 159/2020 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi gminnej instytucji kultury,
dla których organizatorem jest Gmina Przyłęk.

Zarządzenie nr 160/2020 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń
dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ramach programu „Czyste Powietrze”

Zarządzenie nr 161/2020 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań
w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiskai Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Zarządzenie nr 161A/2020 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 162/2020 z dnia 11.12.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 163/2020 z dnia 14.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 164/2020 z dnia 14.12.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 165/2020 z dnia 14.12.2020 r. w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie
przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)
w Gminie Przyłęk oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Zarządzenie nr 166/2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 167/202 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 168/2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie przekazania mienia gminnego
do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie.

Zarządzenie nr 169/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków
 Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2020.

Zarządzenie nr 170/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej,
wyceny (weryfikacji) aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego w Urzędzie Gminy
w Przyłęku

Zarządzenie nr 171/2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie nr 172/2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

Zarządzenie nr 173/2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego (GBS)
powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Przyłęk.

Zarządzenie nr 174/2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów
pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-10-07 14:24:42 | Data modyfikacji: 2021-10-12 11:41:43.
Data wprowadzenia: 2021-10-07 14:24:42
Data modyfikacji: 2021-10-12 11:41:43
Opublikowane przez: Administrator Gmina