rok 2022

Uchwała Nr 263/XLIX/22 

Uchwała Nr 263/XLIX/22 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Przyłęk na lata 2021-2024
z perspektywą do 2028 roku”.

 Uchwała Nr 263/XLIX/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-01-31 14:10:16 | Data modyfikacji: 2022-01-31 14:12:25.
Uchwała Nr 264/XLIX/22  

Uchwała Nr 264/XLIX/22 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022 w szkołach prowadzonych przez Gminę Przyłęk.

 Uchwała Nr 264/XLIX/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-01-31 14:37:23 | Data modyfikacji: 2022-01-31 14:38:05.
Uchwała Nr 265/XLIX/22 

Uchwała Nr 265/XLIX/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2022 roku.

 Uchwała Nr 265/XLIX/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-01-31 14:39:49.
Uchwała Nr 266/XLIX/22  

Uchwała Nr 266/XLIX/22 w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 266/XLIX/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-01-31 14:41:43.
Uchwała Nr 267/XLIX/22  

Uchwała Nr 267/XLIX/22 w sprawie zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2022-2025.

 Uchwała Nr 267/XLIX/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-01 11:16:44.
Uchwała Nr 268/XLIX/22  

Uchwała Nr 268/XLIX/22w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 268/XLIX/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-01 11:20:42.
Uchwała Nr 269/XLIX/22  

Uchwała Nr 269/XLIX/22 w sprawie ustalania, wysokości i wypłaty diet dla radnych.

 Uchwała Nr 269/XLIX/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-01 11:23:14.
Uchwała Nr 270/L/22 

Uchwała Nr 270/L/22 w sprawie udzielenie pomocy Powiatowi Zwoleńskiemu.

 Uchwała nr 270.L.22-1.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:23:01.
Uchwała Nr 271/L/22 

Uchwała Nr 271/L/22 w sprawie przedłużenia okresu członkostwa w Lokalnej Grupie Działania (LGD) Stowarzyszeniu „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu.

 Uchwała Nr 271/L/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:27:51.
Uchwała Nr 272/L/22 

Uchwała Nr 272/L/22 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 272/L/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:31:58.
Uchwała Nr 273/L/22 

Uchwała Nr 273/L/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 273/L/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:49:10.
Uchwała Nr 274/L/22 

Uchwała Nr 274/L/22 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Bagnisko (część wsi Babin), Błota (część wsi Mszadla Dolna), Budy (część wsi Ignaców), Ćwiertnie (część wsi Wólka Łagowska), Doły (część wsi Ławeczko Stare), Gajówka (część wsi Ławeczko Stare), Golatówka (część wsi Szlachecki Las), Kolonia (część wsi Wółka Łagowska), Korea (część wsi Lucimia), Kwandrówki (część wsi Łaguszów), Odnoga (część wsi Zamość Nowy), Pastwiska (część wsi Pająków), Podgóry (część wsi Zamość Stary), Podpiskorze (część wsi Ignaców), Praga (część wsi Grabów nad Wisłą), Resztówka (część wsi Łagów), Stara Wieś (część wsi Babin), Stara Wieś (część wsi Mszadla Dolna), Stara Wieś (część wsi Ławeczko Stare), Stara Wieś (część wsi Wólka Łagowska), Stary Łagów (część wsi Łagów), Śluza (część wsi Ławeczko Stare), Wilcze Doły (część wsi Mszadla Dolna), Wylągi (część wsi Przyłęk), Wylezin (część wsi Grabów nad Wisłą), Za Bugiem (część wsi Zamość Nowy), Za Bugiem (część wsi Zamość Stary), Zarzecze (część wsi Łaguszów), Żabie Rechotki (część wsi Zamość Nowy), Żabieniec (część wsi Ławeczko Stare).

 Uchwała Nr 274/L/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:50:23.
Uchwała Nr 275/L/22 

Uchwała Nr 275/L/22 w sprawie przystąpienia Gminy Przyłęk do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022.

 Uchwała Nr 275/L/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:51:38 | Data modyfikacji: 2022-02-28 09:52:46.
Uchwała Nr 276/L/22 

Uchwała Nr 276/L/22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na rok 2022 dla Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 276/L/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:53:57.
Uchwała Nr 277/L/22 

Uchwała Nr 277/L/22 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2022-2025.

 Uchwała Nr 277/L/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:55:07.
Uchwała Nr 278/L/22 

Uchwała Nr 278/L/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budzetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 278/L/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:56:24.
Uchwała Nr 279/LI/22  

Uchwała Nr 279/LI/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu.

 Uchwała Nr 279/LI/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-04-04 09:12:50.
Uchwała Nr 280/LI/22  

Uchwała Nr 280/LI/22 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2022-2025.

 Uchwała Nr 280/LI/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-04-04 09:14:14 | Data modyfikacji: 2022-04-04 09:16:04.
Uchwała Nr 281/LI/22  

Uchwała Nr 281/LI/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budzetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 281/LI/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-04-04 09:15:23.
Uchwała Nr 282/LI/22  

Uchwała Nr 282/LI/22 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Bagnisko (część wsi Babin), Błota (część wsi Mszadla Dolna), Budy (część wsi Ignaców), Ćwiertnie (część wsi Wólka Łagowska), Doły (część wsi Ławeczko Stare), Gajówka (część wsi Ławeczko Stare), Golatówka (część wsi Szlachecki Las), Kolonia (część wsi Wółka Łagowska), Korea (część wsi Lucimia), Kwandrówki (część wsi Łaguszów), Odnoga (część wsi Zamość Nowy), Pastwiska (część wsi Pająków), Podgóry (część wsi Zamość Stary), Podpiskorze (część wsi Ignaców), Praga (część wsi Grabów nad Wisłą), Resztówka (część wsi Łagów), Stara Wieś (część wsi Babin), Stara Wieś (część wsi Mszadla Dolna), Stara Wieś (część wsi Ławeczko Stare), Stara Wieś (część wsi Wólka Łagowska), Stary Łagów (część wsi Łagów), Śluza (część wsi Ławeczko Stare), Wilcze Doły (część wsi Mszadla Dolna), Wylągi (część wsi Łaguszów), Wylezin (część wsi Grabów nad Wisłą),
Za Bugiem (część wsi Zamość Nowy), Za Bugiem (część wsi Zamość Stary), Zarzecze (część wsi Łaguszów), Żabie Rechotki (część wsi Zamość Nowy), Żabieniec (część wsi Ławeczko Stare).

 Uchwała Nr 282/LI/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-04-04 09:18:43.
Uchwała Nr 283/LI/22  

Uchwała Nr 283/LI/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Przyłęk na lata 2022-2030
oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,
w tym trybu konsultacji.

 Uchwała Nr 283/LI/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-04-04 09:27:33.
Uchwała Nr 284/LI/22  

Uchwała Nr 284/LI/22w sprawie przyjęcia programu osłonowego w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów
na rok 2022”.

 Uchwała Nr 284/LI/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-04-04 09:29:00.
Uchwała Nr 285/LII/22  

Uchwała Nr 285/LII/22 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2022-2025.

 Uchwała Nr 285/LII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-05-05 14:56:54.
Uchwała Nr 286/LII/22  

Uchwała Nr 286/LII/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budzetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 285/LII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-05-05 14:58:43.
Uchwała Nr 287/LIII/22 

Uchwała Nr 287/LIII/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

 Uchwała Nr 287/LIII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-05-06 09:04:32.
Uchwała Nr 288/LIII/22  

Uchwała Nr 288/LIII/22w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu.

 Uchwała Nr 288/LIII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-05-06 09:05:59.
Uchwała Nr 289/LIII/22  

Uchwała Nr 289/LIII/22 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2022-2025.

 Uchwała Nr 289/LIII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-05-06 09:07:14.
Uchwała Nr 290/LIII/22 

Uchwała Nr 290/LIII/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budzetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 290/LIII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-05-06 09:08:24.
Data wprowadzenia: 2022-05-06 09:08:24
Opublikowane przez: Administrator Gmina