rok 2022

Uchwała Nr 263/XLIX/22 

Uchwała Nr 263/XLIX/22 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Przyłęk na lata 2021-2024
z perspektywą do 2028 roku”.

 Uchwała Nr 263/XLIX/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-01-31 14:10:16 | Data modyfikacji: 2022-01-31 14:12:25.
Uchwała Nr 264/XLIX/22  

Uchwała Nr 264/XLIX/22 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022 w szkołach prowadzonych przez Gminę Przyłęk.

 Uchwała Nr 264/XLIX/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-01-31 14:37:23 | Data modyfikacji: 2022-01-31 14:38:05.
Uchwała Nr 265/XLIX/22 

Uchwała Nr 265/XLIX/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2022 roku.

 Uchwała Nr 265/XLIX/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-01-31 14:39:49.
Uchwała Nr 266/XLIX/22  

Uchwała Nr 266/XLIX/22 w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 266/XLIX/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-01-31 14:41:43.
Uchwała Nr 267/XLIX/22  

Uchwała Nr 267/XLIX/22 w sprawie zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2022-2025.

 Uchwała Nr 267/XLIX/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-01 11:16:44.
Uchwała Nr 268/XLIX/22  

Uchwała Nr 268/XLIX/22w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 268/XLIX/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-01 11:20:42.
Uchwała Nr 269/XLIX/22  

Uchwała Nr 269/XLIX/22 w sprawie ustalania, wysokości i wypłaty diet dla radnych.

 Uchwała Nr 269/XLIX/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-01 11:23:14.
Uchwała Nr 270/L/22 

Uchwała Nr 270/L/22 w sprawie udzielenie pomocy Powiatowi Zwoleńskiemu.

 Uchwała nr 270.L.22-1.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:23:01.
Uchwała Nr 271/L/22 

Uchwała Nr 271/L/22 w sprawie przedłużenia okresu członkostwa w Lokalnej Grupie Działania (LGD) Stowarzyszeniu „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu.

 Uchwała Nr 271/L/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:27:51.
Uchwała Nr 272/L/22 

Uchwała Nr 272/L/22 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 272/L/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:31:58.
Uchwała Nr 273/L/22 

Uchwała Nr 273/L/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 273/L/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:49:10.
Uchwała Nr 274/L/22 

Uchwała Nr 274/L/22 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Bagnisko (część wsi Babin), Błota (część wsi Mszadla Dolna), Budy (część wsi Ignaców), Ćwiertnie (część wsi Wólka Łagowska), Doły (część wsi Ławeczko Stare), Gajówka (część wsi Ławeczko Stare), Golatówka (część wsi Szlachecki Las), Kolonia (część wsi Wółka Łagowska), Korea (część wsi Lucimia), Kwandrówki (część wsi Łaguszów), Odnoga (część wsi Zamość Nowy), Pastwiska (część wsi Pająków), Podgóry (część wsi Zamość Stary), Podpiskorze (część wsi Ignaców), Praga (część wsi Grabów nad Wisłą), Resztówka (część wsi Łagów), Stara Wieś (część wsi Babin), Stara Wieś (część wsi Mszadla Dolna), Stara Wieś (część wsi Ławeczko Stare), Stara Wieś (część wsi Wólka Łagowska), Stary Łagów (część wsi Łagów), Śluza (część wsi Ławeczko Stare), Wilcze Doły (część wsi Mszadla Dolna), Wylągi (część wsi Przyłęk), Wylezin (część wsi Grabów nad Wisłą), Za Bugiem (część wsi Zamość Nowy), Za Bugiem (część wsi Zamość Stary), Zarzecze (część wsi Łaguszów), Żabie Rechotki (część wsi Zamość Nowy), Żabieniec (część wsi Ławeczko Stare).

 Uchwała Nr 274/L/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:50:23.
Uchwała Nr 275/L/22 

Uchwała Nr 275/L/22 w sprawie przystąpienia Gminy Przyłęk do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022.

 Uchwała Nr 275/L/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:51:38 | Data modyfikacji: 2022-02-28 09:52:46.
Uchwała Nr 276/L/22 

Uchwała Nr 276/L/22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na rok 2022 dla Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 276/L/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:53:57.
Uchwała Nr 277/L/22 

Uchwała Nr 277/L/22 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2022-2025.

 Uchwała Nr 277/L/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:55:07.
Uchwała Nr 278/L/22 

Uchwała Nr 278/L/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budzetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 278/L/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:56:24.
Uchwała Nr 279/LI/22  

Uchwała Nr 279/LI/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu.

 Uchwała Nr 279/LI/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-04-04 09:12:50.
Uchwała Nr 280/LI/22  

Uchwała Nr 280/LI/22 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2022-2025.

 Uchwała Nr 280/LI/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-04-04 09:14:14 | Data modyfikacji: 2022-04-04 09:16:04.
Uchwała Nr 281/LI/22  

Uchwała Nr 281/LI/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budzetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 281/LI/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-04-04 09:15:23.
Uchwała Nr 282/LI/22  

Uchwała Nr 282/LI/22 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Bagnisko (część wsi Babin), Błota (część wsi Mszadla Dolna), Budy (część wsi Ignaców), Ćwiertnie (część wsi Wólka Łagowska), Doły (część wsi Ławeczko Stare), Gajówka (część wsi Ławeczko Stare), Golatówka (część wsi Szlachecki Las), Kolonia (część wsi Wółka Łagowska), Korea (część wsi Lucimia), Kwandrówki (część wsi Łaguszów), Odnoga (część wsi Zamość Nowy), Pastwiska (część wsi Pająków), Podgóry (część wsi Zamość Stary), Podpiskorze (część wsi Ignaców), Praga (część wsi Grabów nad Wisłą), Resztówka (część wsi Łagów), Stara Wieś (część wsi Babin), Stara Wieś (część wsi Mszadla Dolna), Stara Wieś (część wsi Ławeczko Stare), Stara Wieś (część wsi Wólka Łagowska), Stary Łagów (część wsi Łagów), Śluza (część wsi Ławeczko Stare), Wilcze Doły (część wsi Mszadla Dolna), Wylągi (część wsi Łaguszów), Wylezin (część wsi Grabów nad Wisłą),
Za Bugiem (część wsi Zamość Nowy), Za Bugiem (część wsi Zamość Stary), Zarzecze (część wsi Łaguszów), Żabie Rechotki (część wsi Zamość Nowy), Żabieniec (część wsi Ławeczko Stare).

 Uchwała Nr 282/LI/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-04-04 09:18:43.
Uchwała Nr 283/LI/22  

Uchwała Nr 283/LI/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Przyłęk na lata 2022-2030
oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,
w tym trybu konsultacji.

 Uchwała Nr 283/LI/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-04-04 09:27:33.
Uchwała Nr 284/LI/22  

Uchwała Nr 284/LI/22w sprawie przyjęcia programu osłonowego w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów
na rok 2022”.

 Uchwała Nr 284/LI/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-04-04 09:29:00.
Uchwała Nr 285/LII/22  

Uchwała Nr 285/LII/22 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2022-2025.

 Uchwała Nr 285/LII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-05-05 14:56:54.
Uchwała Nr 286/LII/22  

Uchwała Nr 286/LII/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budzetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 285/LII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-05-05 14:58:43.
Uchwała Nr 287/LIII/22 

Uchwała Nr 287/LIII/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

 Uchwała Nr 287/LIII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-05-06 09:04:32.
Uchwała Nr 288/LIII/22  

Uchwała Nr 288/LIII/22w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu.

 Uchwała Nr 288/LIII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-05-06 09:05:59.
Uchwała Nr 289/LIII/22  

Uchwała Nr 289/LIII/22 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2022-2025.

 Uchwała Nr 289/LIII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-05-06 09:07:14.
Uchwała Nr 290/LIII/22 

Uchwała Nr 290/LIII/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budzetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 290/LIII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-05-06 09:08:24.
Uchwała Nr 291/LIV/22  

Uchwała Nr 291/LIV/22 w sprawie zatwierdzenia sprawodania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłek za rok 2021.

  Uchwała Nr 291/LIV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-06-02 10:14:39 | Data modyfikacji: 2022-06-02 10:15:16.
Uchwała Nr 292/LIV/22  

Uchwała Nr 292/LIV/22 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2022-2025.

 Uchwała Nr 292/LIV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-06-02 10:16:53.
Uchwała Nr 293/LIV/22  

Uchwała Nr 293/LIV/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budzetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 293/LIV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-06-02 10:17:58 | Data modyfikacji: 2022-06-02 10:18:57.
Uchwała Nr 294/LIV/22  

Uchwała Nr 294/LIV/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu.

 Uchwała Nr 294/LIV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-06-02 10:20:29.
Uchwała Nr 295/LIV/22  

Uchwała Nr 295/LIV/22 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 222/XLI/21 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 Uchwała Nr 295/LIV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-06-21 12:22:28.
Uchwała Nr 296/LIV/22 

Uchwała Nr 296/LIV/22 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 223/XLI/21 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała Nr 296/LIV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-06-21 12:25:38.
Uchwała Nr 297/LIV/22  

Uchwała Nr 297/LIV/22w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 297/LIV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-06-21 12:27:07 | Data modyfikacji: 2022-06-21 12:27:52.
Uchwała Nr 298/LV/22  

Uchwała Nr 298/LV/22 w sparwie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 Uchwała Nr 298/LV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-06-28 14:39:03.
Uchwała Nr 299/LV/22  

Uchwała Nr 299/LV/22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2021 rok.

 Uchwała Nr 299/LV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-06-28 14:40:02.
Uchwała Nr 300/LV/22 

Uchwała Nr 300/LV/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za 2021 rok

 Uchwała Nr 300/LV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-06-28 14:40:49 | Data modyfikacji: 2022-07-01 09:19:46.
Uchwała Nr 301/LV/22  

Uchwała Nr 301/LV/22 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.

 Uchwała Nr 301/LV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-06-28 14:41:44.
Uchwała Nr 302/LV/22  

Uchwała Nr 302/LV/22 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 302/LV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-06-28 14:42:32.
Uchwała Nr 303/LV/22  

Uchwała Nr 303/LV/22w sprawie zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2022-2025.

 Uchwała Nr 303/LV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-06-28 14:43:54.
Uchwała Nr 304/LV/22  

Uchwała Nr 304/LV/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budzetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 304/LV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-06-28 14:44:52 | Data modyfikacji: 2022-06-28 14:46:18.
Uchwała Nr 305/LV/22  

Uchwała Nr 305/LV/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu.

 Uchwała Nr 305/LV/22

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-06-28 14:45:30.
Uchwała Nr 306/LVI/22  

Uchwała Nr 306/LVI/22 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 297/LIV/22 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 306/LVI/22 - pilk pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-07-12 12:51:06.
Uchwała Nr 307/LVI/22  

Uchwała Nr 307/LVI/22w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.

 Uchwała Nr 307/LVI/22 o plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-07-12 12:52:17 | Data modyfikacji: 2022-07-19 10:47:41.
Uchwała Nr 308/LVI/22 

Uchwała Nr 308/LVI/22 w sprawie zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2022-2025.

 Uchwała Nr 308/LVI/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-07-12 12:53:27.
Uchwała Nr 309/LVI/22  

Uchwała Nr 309/LVI/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budzetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 309/LVI/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-07-12 12:54:24 | Data modyfikacji: 2022-07-12 12:55:05.
Uchwała Nr 310/LVII/22  

Uchwała Nr 310/LVII/22 w sprawie zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2022-2025.

 Uchwała Nr 310/LVII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-08-02 12:02:35.
Uchwała Nr 311/LVII/22  

Uchwała Nr 311/LVII/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budzetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 311/LVII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-08-02 12:09:49.
Uchwała Nr 312/LVIII/22  

Uchwała Nr 312/LVIII/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przyłęk stosowanej do dowozu uczniów niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2022/2023.

 Uchwała Nr 312/LVIII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-05 15:22:12 | Data modyfikacji: 2022-09-05 15:23:43.
Uchwała Nr 313/LVIII/22  

Uchwała Nr 313/LVIII/22 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Samorządowym Klubie Dziecięcym „Żółwik” w Mszadli Starej.

 Uchwała Nr 313/LVIII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-05 15:25:27.
Uchwała Nr 314/LVIII/22  

Uchwała Nr 313/LVIII/22 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Żółwik II” w Łaguszowie.

 Uchwała Nr 314/LVIII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-05 15:26:40.
Uchwała Nr 315/LVIII/22  

Uchwała Nr 315/LVIII/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2022. 

 Uchwała Nr 315/LVIII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-05 15:39:58 | Data modyfikacji: 2022-09-05 15:53:27.
Uchwała Nr 316/LVIII/22  

Uchwała Nr 316/LVIII/22w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przyłęk.

 Uchwała Nr 316/LVIII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-05 15:40:54 | Data modyfikacji: 2022-09-05 15:51:23.
Uchwała Nr 317/LVIII/22 

Uchwała Nr 317/LVIII/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez Gminę Przyłęk.

 Uchwała Nr 317/LVIII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-05 15:41:41 | Data modyfikacji: 2022-09-05 15:54:37.
Uchwała Nr 318/LIX/22  

Uchwała Nr 318/LIX/22w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

 Uchwała Nr 318/LIX/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-10-06 11:55:12 | Data modyfikacji: 2022-10-06 11:57:08.
Uchwała Nr 319/LIX/22  

Uchwała Nr 319/LIX/22 w sprawie zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2022-2025.

 Uchwała Nr 319/LIX/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-10-06 11:56:38.
Uchwała Nr 320/LIX/22  

Uchwała Nr 320/LIX/22w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2022. 

 Uchwała Nr 320/LIX/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-10-06 11:58:38.
Uchwała Nr 321/LX/22  

Uchwała Nr 321/LX/22w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

  Uchwała Nr 321/LX/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-10-21 14:14:28.
Uchwała Nr 322/LXI/22  

Uchwała Nr 322/LXI/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Pająków.

 Uchwała Nr 322/LXI/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-09 08:05:16.
Uchwała Nr 323/LXI/22  

Uchwała Nr 323/LXI/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 323/LXI/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-09 08:08:24.
Uchwała Nr 324/LXII/22  

Uchwała Nr 324/LXII/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 324/LXII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-16 09:09:28.
Uchwała Nr 325/LXII/22  

Uchwała Nr 325/LXII/22 o zmianie Uchwały Nr 43/VII/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.

 Uchwała Nr 325/LXII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-16 09:12:12.
Uchwała Nr 326/LXIII/22 

Uchwała Nr 326/LXIII/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 326/LXIII/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-18 13:17:14.
Uchwała Nr 327/LXIV/22  

Uchwała Nr 327/LXIV/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2023.

 Uchwała Nr 327/LXIV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-30 11:16:47.
Uchwała Nr 328/LXIV/22   

Uchwała Nr 328/LXIV/22  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

 Uchwała Nr 328/LXIV/22 - plik pdf 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-30 11:20:36.
Uchwała Nr 329/LXIV/22   

Uchwała Nr 329/LXIV/22 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 Uchwała Nr 329/LXIV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-30 11:21:59 | Data modyfikacji: 2022-11-30 11:24:07.
Uchwała Nr 330/LXIV/22 

Uchwała Nr 330/LXIV/22 w sprawie Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

 Uchwała Nr 330/LXIV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-30 11:22:44 | Data modyfikacji: 2022-11-30 11:25:51.
Uchwała Nr 331/LXIV/22  

Uchwała Nr 331/LXIV/22 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Przyłęk stosowanej
przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.

 Uchwała Nr 331/LXIV/22  - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-30 11:29:40.
Uchwała Nr 332/LXIV/22   

Uchwała Nr 332/LXIV/22 w sprawie zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2022-2025.

 Uchwała Nr 332/LXIV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-30 11:31:41.
Uchwała Nr 333/LXIV/22   

Uchwała Nr 333/LXIV/22  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 333/LXIV/22  - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-30 11:32:31.
Uchwała Nr 334/LXIV/22    

Uchwała Nr 334/LXIV/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 Uchwała Nr 334/LXIV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-30 11:33:38.
Uchwała Nr 335/LXV/22     

Uchwała Nr 335/LXV/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2026.

 Uchwała Nr 335/LXV/22    - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-12 15:12:38 | Data modyfikacji: 2023-01-12 15:16:39.
Uchwała Nr 336/LXV/22 

Uchwała Nr 336/LXV/22 w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2023.

 Uchwała Nr 336/LXV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-12 15:14:16 | Data modyfikacji: 2023-01-16 16:11:09.
Uchwała Nr 337/LXV/22 

Uchwała Nr 337/LXV/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2022-2025.

 Uchwała Nr 337/LXV/22 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-12 15:15:21.
Uchwała Nr 338/LXV/22   

Uchwała Nr 338/LXV/22  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.

 Uchwała Nr 338/LXV/22  - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-12 15:16:11 | Data modyfikacji: 2023-01-16 16:12:13.
Data wprowadzenia: 2023-01-12 15:16:11
Data modyfikacji: 2023-01-16 16:12:13
Opublikowane przez: Administrator Gmina