rok 2022

Uchwała nr 3.j./283/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
31 stycznia 2022 roku  

Uchwała nr 3.j./283/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2022 rokuw sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 Uchwała nr 3.j./283/2022 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-02 12:18:23.
Uchwała nr 3.l./277/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
31 stycznia 2022 roku  

Uchwała nr 3.l./277/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2022 rokuw sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.

 Uchwała nr 3.l./277/2022 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-02 12:23:38.
Uchwała nr 3.e./174/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
22 kwietnia 2022 roku  

Uchwała nr 3.e./174/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

 Uchwała Nr 3.e.174.2022.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-05-02 11:11:35.
Zarządzenie Nr 43/2022 

Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

 Zarządzenie Nr 43/2022 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-05-11 12:56:15 | Data modyfikacji: 2022-05-24 14:24:45.
Uchwała nr 3.d./186/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
15 września 2022 roku 

Uchwała nr 3.d./186/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 września 2022 roku.

 Uchwała nr 3.d./186/2022 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-10-06 11:10:26.
Zarządzenie Nr 126/2022 Wójta Gminy Przyłęk z
dnia 26 sierpnia 2022 r.  

Zarządzenie Nr 126/2022 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku.

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-10-07 12:47:40.
Uchwała nr 3.c./284/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
12 grudnia 2022 roku  

Uchwała nr 3.c./284/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2022 roku.

 Uchwała nr 3.c./284/2022 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-12-19 12:27:00.
Uchwała nr 3.h./293/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
12 grudnia 2022 roku.   

Uchwała nr 3.h./293/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2022 roku .

 Uchwała nr 3.h./293/2022 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-12-19 12:28:01.
Data wprowadzenia: 2022-12-19 12:28:01
Opublikowane przez: Administrator Gmina