rok 2022

Protokół z kontroli 

nr OR-R.-1711.3.2021.AK

 Protokół z kontroli- plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-03-21 14:40:28 | Data modyfikacji: 2022-03-21 15:04:25.
Informacja pokontrolna  

2/RPMA.04.01.00-14-6943/16

 Informacja pokontrolna -plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-03-25 08:04:21 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:05:22.
Data wprowadzenia: 2022-03-25 08:04:21
Data modyfikacji: 2022-03-25 08:05:22
Opublikowane przez: Administrator Gmina