rok 2023

Zawiadomienie o sesji - 28.12.2023r. 
 Zawiadomienie o LXXX sesji.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-12-21 08:17:34.
Zawiadomienie o sesji - 11.12.2023r.  

BR.0002.79.2023 Przyłęk, dnia 7 grudnia 2023 r.
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 11 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w sali narad
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku LXXIX sesję nadzwyczajną VIII kadencji Rady
Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2024-2028.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej
na lata 2024-2027.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Przyłęk na lata 2023-2026.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
Gminy Przyłęk na rok 2023.
9. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Przyłęk
/-/ Bożena Mistygacz

 Zawiadomienie o LXXIX sesji.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-12-08 07:35:08 | Data modyfikacji: 2023-12-14 10:59:56.
Zawiadomienie o sesji - 23.11.2023r. 
 Zawiadomienie o LXXVIII sesji.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-11-15 07:49:26.
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 23.10.2023r.
 
 Zawiadomienie o LXXVII sesji.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-10-18 12:01:30.
Zawiadomienie o sesji - 27.09.2023 r.  
  Zawiadomienie o LXXVI sesji.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-09-19 12:42:39.
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 14.09.2023r.
 
  Zawiadomienie o LXXV sesji.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-09-13 14:58:48 | Data modyfikacji: 2023-09-18 16:15:50.
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 18.08.2023r. 
 Zawiadomienie o LXXIV sesji.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-08-16 15:10:14.
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 31.07.2023r.
 
 Zawiadomienie o LXXIII sesji.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-07-28 11:53:00.
Zawiadomienie o sesji – 27.06.2023 r. oraz
ZGŁOSZENIE do udziału w debacie nad Raportem o
stanie Gminy za rok 2023.  

Zawiadomienie o LXXII sesji.pdf

Zgłoszenie do udziału w debacie - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-06-12 14:37:32.
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 12.06.2023r. 
  Zawiadomienie o LXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-06-09 14:45:13.
Zawiadomienie o sesji - 30.05.2023 r.  
 Zawiadomienie o LXX sesji - 30.05.2023 r. - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-05-22 15:37:44.
Zawiadomienie o sesji - 27.04.2023 r.  
 Zawiadomienie o LXIX sesji - 27.04.2023 r. - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-04-19 13:08:36 | Data modyfikacji: 2023-04-19 13:09:24.
Zawiadomienie o sesji - 29.03.2023 r. 
 Zawiadomienie o LXVIII sesji - 29.03.2023 r. - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-03-22 12:09:58 | Data modyfikacji: 2023-04-19 13:10:09.
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 21.02.2023r.
 
 Zawiadomienie o LXVII sesji Rady Gminy Przyłęk - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-02-20 11:20:53 | Data modyfikacji: 2023-02-20 11:23:36.
Zawiadomienie o sesji - 24.01.2023 r.  
 Zawiadomienie o LXVI sesji Rady Gminy Przyłęk - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-18 07:06:28.
Data wprowadzenia: 2023-01-18 07:06:28
Opublikowane przez: Administrator Gmina