rok 2023

Uchwała Nr 339/LXVI/23 

Uchwała Nr 339/LXVI/23 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
w Gminie Przyłęk stosowanej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.

 Uchwała Nr 339/LXVI/23 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-31 08:14:58.
Uchwała Nr 340/LXVI/23  

Uchwała Nr 340/LXVI/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przyłęk na 2023 rok.

 Uchwała Nr 340/LXVI/23 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-31 08:16:08.
Uchwała Nr 341/LXVI/23 

Uchwała Nr 341/LXVI/23 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Przyłęk na 2023 rok.

 Uchwała Nr 341/LXVI/23 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-31 08:18:29.
Uchwała Nr 342/LXVI/23  

Uchwała Nr 342/LXVI/23 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2023-2026.

 Uchwała Nr 342/LXVI/23 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-31 08:19:29.
Uchwała Nr 343/LXVI/23  

Uchwała Nr 343/LXVI/23 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-31 08:21:04.
Uchwała Nr 344/LXVI/23  

Uchwała Nr 344/LXVI/23 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2023 roku”.

 Uchwała Nr 344/LXVI/23 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-31 08:22:04.
Uchwała Nr 345/LXVI/23  

Uchwała Nr 345/LXVI/23 w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przyłęk”. 

 Uchwała Nr 345/LXVI/23 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-31 08:22:59.
Uchwała Nr 346/LXVI/23  

Uchwała Nr 346/LXVI/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/III/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 Uchwała Nr 346/LXVI/23 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-31 08:24:19.
Uchwała Nr 347/LXVI/23  

Uchwała Nr 347/LXVI/23 w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr 23/III/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 Uchwała Nr 347/LXVI/23 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-31 08:25:51.
Uchwała Nr 348/LXVI/23 

Uchwała Nr 348/LXVI/23 w sprawie przystąpienia Gminy Przyłęk do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Uchwała Nr 348/LXVI/23- plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-31 08:38:02.
Uchwała Nr 349/LXVI/23 

Uchwała Nr 349/LXVI/23 w sprawie przyjęcia programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”.

 Uchwała Nr 349/LXVI/23 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-31 08:39:25.
Uchwała Nr 350/LXVI/23  

Uchwała Nr 350/LXVI/23 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przyłęk na lata 2023 – 2025.

 Uchwała Nr 350/LXVI/23 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-31 08:41:15 | Data modyfikacji: 2023-01-31 08:59:51.
Uchwała Nr 351/LXVI/23 

Uchwała Nr 351/LXVI/23 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2023 w szkołach prowadzonych przez Gminę Przyłęk.

 Uchwała Nr 351/LXVI/23 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-31 09:17:49.
Uchwała Nr 352/LXVI/23 

Uchwała Nr 352/LXVI/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chotcza.

 Uchwała Nr 352/LXVI/23 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-31 09:18:30.
Uchwała Nr 353/LXVII/23  

Uchwała Nr 353/LXVII/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób postępowania Pani Marii Madejskiej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku w sprawie, dotyczącej wniosku o przyznanie dodatku węglowego.

 Uchwała Nr 353/LXVII/23 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-02-22 14:19:10 | Data modyfikacji: 2023-02-23 08:53:31.
Uchwała Nr 354/LXVII/23 

Uchwała Nr 354/LXVII/23 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2023-2026.

 Uchwała Nr 354/LXVII/23 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-02-22 14:41:09 | Data modyfikacji: 2023-02-23 08:55:19.
Uchwała Nr 355/LXVII/23  

Uchwała Nr 355/LXVII/23 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

 Uchwała Nr 355/LXVII/23 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-02-23 08:58:13.
Uchwała Nr 356/LXVII/23  

Uchwała Nr 356/LXVII/23 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Przyłęk za pomocą innego instrumentu płatniczego.

 Uchwała Nr 356/LXVII/23 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-02-23 09:03:21.
Data wprowadzenia: 2023-02-23 09:03:21
Opublikowane przez: Administrator Gmina