rok 2023

Uchwała nr 3.j./218/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
26 stycznia 2023 roku  

Uchwała nr 3.j./218/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyłęk.

 Uchwała nr 3.j./218/2023 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-30 16:15:48 | Data modyfikacji: 2023-01-30 16:16:47.
Uchwała nr 3.l./223/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
31 stycznia 2022 roku 

Uchwała nr 3.l./223/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie  opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

 Uchwała nr 3.l./223/2023 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-30 16:18:54.
Zarządzenie Nr 32/2023  

Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

 Zarządzenie Nr 32/2023 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-04-03 11:16:44 | Data modyfikacji: 2023-05-08 14:22:41.
UCHWAŁA Nr 3.e./265/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
25 kwietnia 2023 roku  

UCHWAŁA Nr 3.e./265/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Przyłęk za 2022 rok.

 UCHWAŁA Nr 3.e./265/2023 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-05-04 10:25:47.
Uchwała nr 3.h./98/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29 listopada 2023 roku. 

Uchwała nr 3.h./98/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2023 roku.

 Uchwała nr 3.h./98/2023

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-12-28 11:52:16.
Uchwała nr 3.c./95/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29 listopada 2023 roku. 

Uchwała nr 3.c./95/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2023 roku.

 Uchwała nr 3.c./95/2023

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-12-28 11:54:32.
Data wprowadzenia: 2023-12-28 11:54:32
Opublikowane przez: Administrator Gmina