Procedury naboru na stanowiska

Zarządzenie Nr 29/2018 

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przyłęk”.

Zarządzenie Nr 29/2018 - plik pdf

Regulamin naboru - plik pdf

Załączniki do regulaminu - plik zip

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-06 08:33:05.
Zarządzenie Nr 55/2016 

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”

Zarządzenie Nr 55/2016 - plik pdf

Załaczniki do Zarządzenia Nr 55/2016 - plik pdf

Załaczniki do Regulaminu naboru - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:42:29.
 
 Załącznik Nr 6 do naboru

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-11-25 16:21:48.
 
 Załącznik Nr 5 do naboru

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-11-25 16:21:33.
 
 Załącznik Nr 4 do naboru

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-11-25 16:16:46.
 
 Załącznik Nr 3 do naboru

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-11-25 16:16:29.
 
 Załącznik Nr 2 do naboru

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-11-25 16:16:08.
 
 Załącznik Nr 1 do naboru

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-11-25 16:12:33 | Data modyfikacji: 2009-11-25 16:34:51.
 

Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 Załącznik do zarządzenia

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-11-25 16:10:40 | Data modyfikacji: 2009-11-25 16:43:22.
Zarządzenie nr 2 Kierownika Gminnej Biblioteki w
Przyłęku  
 Zarz-2_GBP.doc

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-02-18 13:40:43 | Data modyfikacji: 2010-02-18 08:27:05.
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w
Gminnej Bibliotece w Przyłęku  
 Regulamin.doc

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-02-18 13:39:56 | Data modyfikacji: 2010-02-18 08:24:33.
Zarządzenie Nr 1/2009 Kierownika Gminnej
Biblioteki Publicznej w Przyłęku z dnia
01.02.2009 r 
 Zarz_nr_1_GBP.doc

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-02-18 13:38:57 | Data modyfikacji: 2010-02-18 08:21:49.
 

Zarządzenie Nr  40/V/2009
Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 1 października 2009 r.

 

w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”.

 

 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

zarządzam  co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam „Procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 19/V/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. Wójta Gminy Przyłęk w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Przyłęk.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy w Przyłęku
Marian Kuś

 

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2005-10-06 11:13:47 | Data modyfikacji: 2009-11-25 16:53:38.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze .  Informacje o wynikach . 
Data wprowadzenia: 2005-10-06 11:13:47
Data modyfikacji: 2009-11-25 16:53:38
Opublikowane przez: Jerzy Kamionka