rok 2006

 
 Uchwały CCCVI - CCCXXV

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2006-05-10 10:33:13 | Data modyfikacji: 2006-05-10 10:35:20.
 
 Uchwały CCCXXVI - CCCXXXIII

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2006-05-10 10:34:06.
 
 Uchwały CCCXXXIV - CCCXXXVIII

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2006-05-10 10:34:38.
 
 Uchwały CCCXXXIX - CCCXLV

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2006-05-10 10:35:09.
 
 Uchwały CCCXLVI - CCCLX

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2006-06-30 11:38:42.
 
 Uchwały CCCLXI - CCCLXVIII

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2006-08-28 12:08:33.
 
 Uchwały CCCLXIX - CCCLXXII

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2006-08-28 12:09:44.
 
 Uchwała CCCLXXIII

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2006-08-28 12:10:20.
 
 Uchwały CCCLXXIV - CCCLXXXII

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2006-11-08 11:57:03.
 
 Uchwały CCCLXXXIII - CCCXCIV

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2006-11-08 11:57:54.
 
 Uchwały I/I/2006 - 15/I/2006

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2006-12-14 11:44:57.
 
 Uchwały 16/I/2006 - 26/I/2006

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2006-12-14 11:46:16.
 
 Uchwała 27/I/2006

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2006-12-14 11:46:57.
 
Uchwała Nr 28/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006roku
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przyłęk na 2007 rok.
 Uchwała nr 28/III/2006 z 15 grudnia 2006r.

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2007-01-15 14:09:29.
 
Uchwała Nr 29/III/2006 z dnia  15 grudnia 2006roku
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach na rok 2007.

 Uchwała nr 29/III/2006 z 15 grudnia 2006r.

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2007-01-15 14:14:04.
 

Uchwała Nr 30/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007r.
Uchwała Nr 31/III/2006 z dnia  15 grudnia 2006r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 392/L/2006 o zbyciu nieruchomości
Uchwała Nr 32/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie planu pracy Rady Gminy w Przyłęku na 2007r.
Uchwała Nr 33/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.
w sprawie przyznania odszkodowania za korzystanie z nieruchomości.
Uchwała Nr 34/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 22/II/2006 o stawkach podatku od posiadania psów i zwolnień od tego podatku.
Uchwała Nr 35/III2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i zwolnień od tego podatku.
Uchwała Nr 36/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 23/II/2006 o określeniu wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr 37/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr 38/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk.
Uchwała Nr 39/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
Uchwała Nr 40/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
Uchwała Nr 41/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku oraz planu finansowego zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji rządowej.
Uchwała Nr 42/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku
Uchwała Nr 43/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
Uchwała Nr 44/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku.

 Uchwały od 30/III/2006 - 44/III/2006 z dn 15grudnia 2006r.

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-01-15 14:32:46 | Data modyfikacji: 2007-03-01 13:10:09.
 

Uchwała Nr 45/IV/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku
wsprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk.
Uchwała Nr 46/IV/2006 dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
Uchwała Nr 47/IV/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
Uchwała Nr 48/IV/2006 dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2006 rok
Uchwała Nr 49/IV/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku oraz planu finansowego zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji rządowej
Uchwała Nr 50/IV/2006 dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
Uchwała Nr 51/IV/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
Uchwała Nr 52/IV/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku.

 

 Uchwały od 45/III/2006 - do 52/III/2006

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2007-01-15 14:50:16.
Data wprowadzenia: 2007-01-15 14:50:16
Opublikowane przez: Marian Kuś