Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.przylek.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2022-06-29 11:10:53

Aktualizacja informacji w dziale:
rok 2022

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-29 11:10
Plan postępowań o udzieleni
Dodano 2022_BZP 00012457_06_P.pdf  więcej >
2022-06-29 11:03:27

Dodanie informacji do działu:
rok 2022

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-29 11:03
Protokół Nr 46/2022
Protokół Nr 46/2022 ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczo - Oświatowej oraz
Komisji Rewizyjnej odbytego w   więcej >
2022-06-29 10:55:32

Dodanie informacji do działu:
rok 2022

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-29 10:55
Protokół Nr 46/2022
Protokół Nr 46/2022 ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczo - Oświatowej oraz
Komisji Rewizyjnej odbytego w   więcej >
2022-06-29 10:53:35

Dodanie informacji do działu:
rok 2022

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-29 10:53
Protokół Nr 45/2022
Protokół Nr 45/2022 ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczo - Oświatowej oraz
Komisji Rewizyjnej odbytego w   więcej >
2022-06-29 10:48:45

Aktualizacja informacji w dziale:
rok 2022

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-29 10:48
Protokół Nr 46/2022
Protokół Nr 46/2022 ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczo - Oświatowej oraz
Komisji Rewizyjnej odbytego w   więcej >
2022-06-29 10:48:14

Dodanie informacji do działu:
rok 2022

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-29 10:48
Protokół Nr 46/2022
Protokół Nr 45/2022 ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczo - Oświatowej oraz
Komisji Rewizyjnej odbytego w   więcej >
2022-06-29 10:34:40

Dodanie informacji do działu:
Radni

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-29 10:34
Oświadczenie majątkowe Misty
  więcej >
2022-06-29 10:33:38

Dodanie informacji do działu:
Pracownicy Urzędu

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-29 10:33
Oświadczenie majątkowe - Eug
  więcej >
2022-06-28 14:46:18

Aktualizacja informacji w dziale:
rok 2022

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-28 14:44
Uchwała Nr 304/LV/22
Uchwała Nr 304/LV/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
budzetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.  więcej >
2022-06-28 14:45:30

Dodanie informacji do działu:
rok 2022

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-28 14:45
Uchwała Nr 305/LV/22
Uchwała Nr 305/LV/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Zwoleńskiemu.  więcej >
2022-06-28 14:44:52

Dodanie informacji do działu:
rok 2022

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-28 14:44
Uchwała Nr 304/LV/22
Uchwała Nr 304/LV/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
budzetowej Gminy Przyłęk na rok 2022.  więcej >
2022-06-28 14:43:54

Dodanie informacji do działu:
rok 2022

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-28 14:43
Uchwała Nr 303/LV/22
Uchwała Nr 303/LV/22w sprawie zmiany w Wieloletniej
prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2022-2025.  więcej >
2022-06-28 14:42:32

Dodanie informacji do działu:
rok 2022

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-28 14:42
Uchwała Nr 302/LV/22
Uchwała Nr 302/LV/22 w sprawie wyznaczenia miejsc do
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników
i ich domowników oraz określ  więcej >
2022-06-28 14:41:44

Dodanie informacji do działu:
rok 2022

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-28 14:41
Uchwała Nr 301/LV/22
Uchwała Nr 301/LV/22 w sprawie określenia wysokości
stawek opłaty targowej.  więcej >
2022-06-28 14:40:49

Dodanie informacji do działu:
rok 2022

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-28 14:40
Uchwała Nr 300/LV/22
Uchwała Nr 300/LV/22 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za
2021 rok  więcej >
2022-06-28 14:40:02

Dodanie informacji do działu:
rok 2022

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-28 14:40
Uchwała Nr 299/LV/22
Uchwała Nr 299/LV/22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta
Gminy z wykonania budżetu za  więcej >
2022-06-28 14:39:03

Dodanie informacji do działu:
rok 2022

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-28 14:39
Uchwała Nr 298/LV/22
Uchwała Nr 298/LV/22 w sparwie udzielenia Wójtowi
Gminy wotum zaufania.  więcej >
2022-06-28 11:00:06

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-28 11:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Prz
  więcej >
2022-06-22 11:09:47

Aktualizacja informacji w dziale:
rok 2022

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-22 11:09
Plan postępowań o udzieleni
Dodano 2022_BZP 00012457_05_P (1).pdf  więcej >
2022-06-21 12:27:52

Aktualizacja informacji w dziale:
rok 2022

Administrator Gmina
Informację dodano do Biuletynu 2022-06-21 12:27
Uchwała Nr 297/LIV/22
Uchwała Nr 297/LIV/22w sprawie określenia zasad udzielania
i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów budowy przydomowych oczysz  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 12246
następne >     100>>     300>>